De Belgische bio-organisaties BioForum en Landwijzer brengen de sinds 2006 bestaande internationale actie 'Toekomst zaaien' naar Vlaanderen. Dit en volgend weekend gaan zij 'samen met burgers met de hand bakgraan zaaien op perceeltjes van vier bioboerderijen , schrijft Vilt.

Met de actie benadrukken de bio-organisaties het belang van zaaigoed als cultureel erfgoed en als bron van ons voedsel. 'Toekomst' zaaien is een inmiddels Europese campagne (in Nederland door Demeter georganiseerd) tegen de voorgenomen Europese zadenwetgeving. Volgens die nieuwe regeling zal alleen nog geregistreerd zaad straks gebruikt mogen worden. In de praktijk zet dat, zo vrezen de Vlaamse bio-organisaties, de biodiversiteit en keuzevrijheid van boeren en burgers onder grote druk, omdat alleen de grote zaadveredelaars de vereisten van uniformiteit, onderscheidbaarheid en homogeniteit zullen kunnen garanderen. De agro-ecologische landbouw is juist groot voorstander van 'genetisch divers zaad om op optimale wijze te kunnen inspelen op de specificiteit van elke landbouwgrond en weerstand te bieden aan plagen.'
Dit artikel afdrukken