Dat schrijft Boerderij naar aanleiding van een Kamerbrief van staatssecretaris Sharon Dijksma. De brief gaat over het onderzoek naar zogenoemde laagpathogene vogelgriep en vrije uitloop. Laagpathogene varianten veroorzaken weinig problemen in de pluimveestapel, maar kunnen muteren tot gevaarlijke hoogpathogene. In een naschrift maakt Dijksma melding van de nieuwe H5N8-vondst.

Hubers: de dreiging van vogelgriep is nog net zo groot is als tijdens de uitbraken in november
Wilde eenden verdacht
Sinds de uitbraken van de hoogpathogene vogelgriep H5N8 in november 2014 bij een vijftal pluimveebedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Zoeterwoude, vindt extra H5N8-monitoring plaats in Nederland. Het is nog altijd niet duidelijk hoe de besmetting tot stand is gekomen. De verdenking ligt bij trekvogels, omdat er vorig najaar 2 besmette smienten zijn gevonden. Het nieuwe poepmonster - dat al eind februari gevonden was - komt van een derde besmette smient. Het werd bij Ilpendam genomen.
Smienten zijn eenden die in Nederland overwinteren en binnenkort weer wegtrekken richting Rusland om daar te broeden.

Het aangetroffen virus bleek na onderzoek alweer 'verder geëvolueerd'. Dat suggereert dat het virus al die tijd bij wilde vogels in Europa heeft gecirculeerd
'Verder geëvolueerd H5N8'
Volgens Ron Fouchier, viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum, wordt er altijd regulier gemonitord op de aanwezigheid van vogelgriepvirussen. Ook loopt de de extra monitoring op H5N8 nog altijd door. Het aangetroffen virus was inderdaad H5N8, maar bleek na onderzoek alweer 'verder geëvolueerd'. "Wat suggereert dat het virus al die tijd bij wilde vogels in Europa heeft gecirculeerd", aldus Fouchier.

Het is volgens hem dus een goede zaak dat pluimveehouders alert blijven. Het virus kan ook nog bij bijvoorbeeld standvogels aanwezig zijn. Binnenkort start een groot internationaal onderzoek naar de verspreiding van het hoogpathogene virus, bij welke vogelsoorten het voorkomt en hoe ziek die dieren worden. Nederland, Groot-Brittannië, Italië en de VS doen aan het onderzoek mee. De eerste resultaten worden deze zomer al verwacht.

Pluimveehouder Eric Hubers, voorzitter van de LTO/NOP, zegt op Boerderij 'geschrokken' te zijn van het nieuwe monster. Volgens hem 'is de dreiging van vogelgriep nog net zo groot is als tijdens de uitbraken in november'.

Fotocredits: 'Anas penelope', smient, Michele Lamberti
Dit artikel afdrukken