De infographics zijn gemaakt door NGO's, milieu-organisaties, overheidsinstanties, internetkranten, onderzoeksbureaus en bedrijven. De gemene deler: ze behandelen allemaal aspecten van de landbouw. De focus is Amerikaans en de impact navenant. Kritische Foodloglezers zullen de (on)zin van sommige plaatjes hopelijk van commentaar willen voorzien.

1. “The Story of Agriculture and the Green Economy” - een verzameling van 17 grafieken die samen duidelijk maken hoe delandbouw bij kan dragen aan een groene economie in de VS. Aspecten die aan de orde komen zijn duurzame productieketens, terugdringen van armoede en het toekomstige voedselvraagstuk.

2. “Consolidation of the Meat Industry” - een infographic die de gevolgen van de voorgestelde 'Farm Bill' (landbouwwetgeving) voor de vleesindustrie laat zien. Volgens de graphic is de wet slecht voor de Amerikaanse rundvleesmarkt, komen boeren en arbeiders zonder werk te zitten en gaan de vleesprijzen stijgen

3. “Green Acres” - een intrigerend overzicht van het aantal boeren in de VS en hoeveel mede-Amerikanen iedere boer eigenlijk te eten geeft en hoeveel van zijn productie voor de export bestemd is.

4. "The Agricultural Multiplier Effect” - een dynamische infographic die laat zien hoe slimme investeringen tot hogere opbrengsten kunnen leiden en tegelijkertijd het milieu beter beschermen.

5. “The Consolidation of American Food” - consolidatie is een belangrijke issue in de Amerikaanse landbouw. In deze infographic wordt dit inzichtelijk gemaakt aan de hand van de jaarlijkse kalkoenconsumptie, die voor 30% bij één leverancier vandaan komt. Ook andere grote levensmiddelenfabrikanten worden op deze manier onder de loep genomen.

6. “Global Hunger Index 2011 by Severity” - deze infographic laat zien waar in de wereld het meest honger geleden wordt: Afrika.

7. “Visualizing the World’s Food Consumption” - een andere manier om de verschillen in consumptie wereldwijd te laten zien. Omdat ook getoond wordt welk deel van het inkomen aan voedsel uitgegeven wordt, krijg je ook inzicht in het onderscheid tussen voedselprijzen en de beschikbaarheid ervan. NB: omdat de oorspronkelijke link niet (meer?) blijkt te werken, hier het plaatje plus commentaar op de site Lean it UP.

8. “The Global State of Agriculture” - een niet zo spannend plaatje om de groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende noodzaak voor toenemende voedselproductie inzichtelijk te maken. Hier komt de vaker genoemde 70 procent toename per 2050 vandaan.

9. “Cornfields vs. Oilfields” - een infographic over biobrandstof, met voor- en nadelen van ethanol versus olie

10. "The Two Sides of the Food Crisis” - in dit plaatje worden de uitdagingen in kaart gebracht waar de landbouw voor staat, zoals afnemende groei van landbouwproductie, stijgende voedselprijzen, toenemende vraag en hogere productiekosten ten gevolge van de klimaatverandering. Het laat zien dat we er ook wat aan kunnen doen: verspilling terugdringen.

De plaatjes hebben betrekking op 2011. De impact is er niet minder om.

Met dank aan René Smit die ons op de serie wees!

Fotocredits: Golden Fields, uitsnede, FCTravelPix
Dit artikel afdrukken