Met het presenteren van de nieuwe landbouwvisie zette Carola Schouten, minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kringlooplandbouw op de kaart in Nederland. Een onderwerp met veel implicaties.

De manier waarop we ons voedsel produceren is aan radicale vernieuwing toe. Meer dan vijftig jaar lang is het devies geweest: zoveel mogelijk, zo efficiënt mogelijk produceren. Maar deze manier van voedsel produceren is onhoudbaar geworden. De negatieve effecten, zoals drastische afname van biodiversiteit, uitputting van de grond, en maatschappelijke vraagstukken rondom dierenwelzijn, hebben alarmerende vormen aangenomen. We hebben een nieuwe balans nodig tussen onze voedselproductie- en consumptie en de draagkracht van de aarde.

Programma
Een avond over het hoe, wat en waarom over kringlooplandbouw met Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam, Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Iris Bouwers, boer en dagelijks Bestuurslid internationaal bij NAJK en Carola Schouten, minister Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

Verschillende vragen komen aan bod, zoals: Waarom moeten we naar een ander voedselsysteem? Wat houdt kringlooplandbouw eigenlijk in? Hoe financieren we dat? En wat wordt het beleid?

Informatie:
Data: 11 februari 2019
Tijden: Vanaf 20:00 uur
Locatie: Piet Heinkade 179 1019 HC Amsterdam
Prijzen: om de programma's voor iedereen toegankelijk te maken is de toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.
Aanmelden: via deze link.

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Meer informatie kan je vinden op de website.
Dit artikel afdrukken