Het World Wildlife Fund (WWF) en de Britse supermarktketen Tesco gaan samenwerken om de klimaatimpact van levensmiddelen te verlagen. De NGO en de supermarktorganisatie hebben gezamenlijk de Sustainable Basket Metric ontwikkeld om een duurzaamheidsscore aan de 20 meest verkochte producten te kunnen hangen.

De score van een product is berekend op basis van een aantal keuzen. Zowel productie, levering als consumptie tellen mee in de som. Het gekozen rekensysteem laat niet ieder aspect even zwaar meewegen. Klimaatverandering tikt het zwaarst aan met 25%. Daarna volgen in volgorde van impact op de duurzaamheidsscore ontbossing (20%), duurzame voeding (15%), duurzame landbouw (12%), impact op het zeeleven (10%), voedselverspilling (10%) en verpakkingsafval (8%).

Per product laat Tesco zien wat de grootste uitdagingen en dus de gewenste verbeterpunten per product zijn. In het geval van bananen is dat bijvoorbeeld voedselverspilling bij de consument, de afnemende biodiversiteit (duurzame landbouw) en de uitstoot van broeikasgassen door meststoffen (klimaatverandering). Brood heeft de grootste impact op het terrein van bodemgezondheid onder het criterium duurzame landbouw. Daarnaast kan brood worden verbeterd op de aspecten klimaatverandering, voedselverspilling en ontbossing.
WWF UK - New measure to map environmental impact of food production
  • Deel
Druk af