In Europa staan de prijzen van menig landbouwproduct onder druk omdat er teveel aanbod is. In Suriname kampen de padieboeren met soortgelijke problemen. Ze roepen om subsidies omdat ze anders niet zouden kunnen overleven. Minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV) ziet dat heel anders.

Meer eindproducten
De prijsdiscussie komt, net als in Nederland, steeds weer terug. Waterkant citeert het Dagblad Suriname waarin de minister zegt dat hij subsidie geen oplossing vindt. “Ik wil een structurele oplossing brengen. Subsidie betekent dat je iets gaat uitgeven wat je niet hebt verdiend. We moeten dit probleem gestructureerd aanpakken, zodat de boeren niet gesubsidieerd hoeven te worden”, zegt Algoe. Er zou onder meer gedacht moeten worden aan meer eindproducten. Die zouden bovendien verkocht moeten worden naar markten die hogere eisen stellen dan de Zuid-Amerikaanse.

De minister vindt het opzetten van zakelijke ketens die hoogwaardige eindproducten - waarvan de prijs veel minder afhankelijk is van de wereldmarkt voor agrarische grondstoffen - een taak van boeren en hun handelspartners, maar wil wel helpen om het op gang komen daarvan een zwengel te geven.

Op Waterkant reageren boeren negatief op de gedachten van de minister. Zij prefereren subsidie omdat het bouwen van ketens niet zou lukken vanwege de macht van opkopende en verwerkende partijen.
Dit artikel afdrukken