De belangenorganisatie Suikerstichting reageerde vandaag op de stelling van de Amsterdamse GGD-directeur Paul van der Velpen dat suiker een vrij verkrijgbare verslavende drug is en dat de overheid in plaats van een vettax een suikertax zou moeten overwegen. De Suikerstichting schrijft op haar website suikerinfo.nl:

Deze column geeft enkel de opinie weer van de heer Van der Velpen en is niet onderbouwd met wetenschappelijke feiten. Diverse onafhankelijke deskundigen commissies (o.a. de Nederlandse Gezondheidsraad en de European Food Safety Authority, EFSA) hebben in de afgelopen jaren de wetenschappelijke feiten rondom de rol van suiker in onze voeding en gezondheid bestudeerd. Zo staat in de Richtlijnen goede voeding 2006 van de Gezondheidsraad het volgende over suiker: “Voor het geven van een kwantitatieve richtlijn voor mono- en disachariden ten behoeve van een adequate voorziening met essentiële voedingstoffen en de preventie van chronische ziekten ontbreekt een aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing¹.” De EFSA concludeerde in hun wetenschappelijk rapport 2010 over suiker het volgende: “there are insufficient data to set an upper limit for (added) sugar intake."

Voorts wijst de Stichting Van Velpens uitspraak dat ‘suiker de gevaarlijkste drug van deze tijd is’ van de hand. Daar zou geen wetenschappelijke onderbouwing voor zijn. Meta-studies zouden volgens de Stichting "heel duidelijk" laten zien dat suiker-inname "helemaal niet verslavend kan zijn."

Afgelopen week kwam bank Crédit Suisse met een rapport waarin de financier met name lijkt te waarschuwen voor een maatschappelijk veranderde attitude. De producten van fabrikanten van sterk (toegevoegd) suikerhoudende voedingswaren zouden volgens de bank, net als volgens de GGD-directeur, belast moeten worden met een suikertax om de kosten van obesitas en diabetes II te kunnen financieren.
Dit artikel afdrukken