Volgens de stichting Stikstofclaim weigert de Rechtbank Noord-Nederland uitspraken waarmee vergunningen van boeren worden vernietigd, openbaar te maken. De zaken waren aangespannen tegen de natuurvergunningen van de boeren door milieuorganisatie MOB

De Rechtbank Noord-Nederland stelde MOB in het gelijk tegen de door de provincie Groningen afgegeven vergunningen aan 16 melkveehouders.

Stikstofclaim wil controleren op welke gronden de vergunningen ongegrond zijn verklaard door verschillende rechtbanken en rechters. Bij die poging is Stikstofclaim gestoten op weerstand van de Rechtbank Noord-Nederland om alle uitspraken openbaar te maken. Stikstofclaim wordt hierdoor gefrustreerd in de wens om te controleren of de redenen overal dezelfde zijn. “De uitspraken zijn niet gepubliceerd. Het betreffen uitspraken buiten zitting in lijn met eerdere uitspraken. Het gaat dan ook om veel uitspraken waarvan op voorhand is bepaald deze uitspraken niet te publiceren”, liet de griffier via zijn woordvoerder de stichting Stikstofclaim desgevraagd weten.

Volgens Stikstofclaim vraagt de Rechtbank Noord-Nederland om een steekhoudende motivatie op te geven die zou vereisen dat openbaar making van de uitspraken in kwestie van belang is .Stikstofclaim vindt dat alle uitspraken openbaar gemaakt moeten worden, conform de wetgeving, zodat er zicht is op de aantallen en locaties van de getroffen bedrijven. Volgens Stikstofclaim draait de rechtbank de zaak om en moet de rechtbank een goede reden geven om zaken niet te publiceren. Stikstofclaim zegt niet van plan te zijn "het hierbij te laten zitten".

Zoals blijkt uit een artikel van vorig jaar in het Nederlands Juristenblad maakt de rechtspraak de nodige uitspraken en niet openbaar, hoewel ze dat juridisch gezien wel zijn. De nodige uitspraken blijven onder de radar zodat een goede beoordeling van het eerlijk en inhoudelijk correcte functioneren van de rechtspraak wordt bemoeilijkt
Dit artikel afdrukken