De wrange grap uit de vroegere Sovjet Unie zal niet bij iedereen bekend zijn: “alle mensen zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan andere mensen”. Die zijn quasi onaantastbaar, net zoals onze heilige koeien.

Wie het politieke toneel bekijkt wat zich ontvouwt, en ziet in welke richting de discussies over stikstof bewegen, zou tot de conclusie moeten komen dat de kaarten al geschud zijn.

Wat mij het meest irriteert is dat Iedereen maar doordraaft zonder een idee te hebben over de werkelijke omvang van stikstof depositie en het realiteitsgehalte van de kritische depositiewaarde, die beide uitsluitend berusten op modelberekeningen. Hoe kun je dit negeren terwijl je reductie percentages in het rond strooit? Maar ik begrijp het wel. Er zijn twee religies die er belang bij hebben dat de oplossing van het stikstofprobleem door middel van reductie van ammoniakemissie in de schoenen van de boeren wordt geschoven. Dat hun houding ten opzichte van natuur op punten diametraal verschilt deert ze niet, als het doel maar wordt bereikt.

De “groene” depositie-religie dringt bewust niet aan op een op onderzoek gefundeerde onderbouwing van de benodigde reductie van ammoniakemissie (het zou wel eens tegen kunnen vallen), vrijwel elke hoeveelheid is desastreus voor de natuur (hoewel ik daarover hier op Foodlog een dik vraagteken bij heb gezet). Minder vee (kan hier en daar best wel, maar om verschillende c.q. andere redenen), nog minder vee, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw, dat is de oplossing van het probleem. Alleen weet niemand hoe het moet en wat de gevolgen zijn.

De “heilige koe” religie gaat daar helemaal in mee, want hoe meer de oplossing bij de agrarische sector wordt neergelegd, des te beter. Want je kunt de mobiliteit in Nederland toch niet onder druk zetten? Stel je voor dat de maximum snelheid op autowegen terug gaat naar 90km per uur, in het buitengebied naar 60 en in de stad naar 30. Dat willen we toch niet? Dat de natuur gebaat is bij het resultaat van een dergelijk beleid, wat op zijn minst een halvering oplevert van NOx uitstoot en vorming van fijnstof, zal het merendeel van de bevolking aan de r… …….

Dit verhaal klinkt een beetje cynisch, daarom wil ik het graag positief afsluiten. Beste boeren, jullie hebben helemaal geen vergunning nodig voor beweiden en bemesten. Het Europese Hof van Jusitie vindt dit alleen van toepassing wanneer je dat in Natura2000 gebieden gaat doen. Johan Vollenbroek zal het beamen en pakt niet voor niets nu ook maximumsnelheden, energiecentrales en zelfs Schiphol aan.
Dit artikel afdrukken