Minister Carola Schouten van Landbouw neemt geen maatregelen tegen bestrijdingsmiddelen die via krachtvoer en stro via mest in de bodem terecht komen. Dat schrijft ze in een Kamerbrief waarin zij Kamervragen beantwoordt over het onlangs verschenen rapport van Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Banting, dat op Foodlog in een voorpublicatie werd gepresenteerd.

Buijs constateerde een verband tussen de aanwezigheid van chemicaliën in biologische mest en de weidevogelstand.

De minister maakt zich zorgen over de weidevogelstand en heeft daarom toxicologen en weidevogelexperts van Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om 'duiding' van beide publicaties. Daar is uitgekomen dat het rapport van Buijs c.s. "methodisch niet goed is onderbouwd om een causaal verband te kunnen leggen tussen pesticiden in mest en afname van weidevogels." Dat was ook de kritiek van de Stichting Agrifacts.
Buijs en Samwel-Banting presenteerden hun onderzoeksconclusies echter niet als causaal. Zij wezen op de aanwezigheid van een verrassend groot aantal stoffen die constateerbare risico's met zich meebrengen waarvan de betekenis en omvang nader vastgesteld moet worden. De constateerbaarheid leidden zij af uit de feitelijk vastgestelde grotere afwezigheid van insecten in mest op boerenbedrijven met de meest door pesticiden vervuilde mest.

De minister vraagt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op basis van zijn wettelijke taak te bepalen "of de gevonden waardes risico's opleveren en of er grond is om bestaande toelatingen in te perken". In afwachting van de uitkomst van die analyse neemt de minister op dit moment geen maatregelen.
Boerderij - Schouten: geen maatregelen bestrijdingsmiddelen
  • Deel
Druk af