De noodzaak aan beschikbaarheid van een toenemende hoeveelheid drinkwater en de behoefte aan schone warmtebronnen concurreren steeds openlijker met elkaar. Het AD beschrijft de vrees die drinkwaterbedrijven hebben indien energiebedrijven proefboringen naar de mogelijkheden voor geothermie gaan doen. Jelle Hannema, directeur van Vitens, stuurde op 5 oktober een rapport en brandbrief namens alle tien waterbedrijven naar het kabinet. Omdat een antwoord uitbleef, wenden ze zich vanmiddag tot de Tweede Kamer. Want opsporingsvergunningen voor geothermie gaan gewoon door, ondanks het feit dat is vastgelegd dat in de beschermingsgebieden geen geothermie mag plaatsvinden, aldus Hannema.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de vergunningen voor proefboren afgeeft, zegt geen problemen te zien. Het gaat immers om onderzoek, nog niet om toestemming om te boren, aldus een woordvoerder. Als er geschikte plekken worden gevonden, dan acht het ministerie het mogelijk schuin te boren, van buiten het beschermingsgebied naar eronder. Mits het geen gevaar oplevert voor de drinkwaterwinning. Drinkwaterbedrijven zijn er niet gerust op. Voor geothermie boren bedrijven van 500 meter tot een paar kilometer diep heet zout water op. Dat gaat met chemicaliën gepaard die in het drinkwater kunnen komen, dat vanuit een veel minder diep deel van de aardkorst wordt opgepompt. Door lekkages bijvoorbeeld.

Ook de NRC schreef eerder deze week al dat het niet duidelijk is of het water in het Zuid-Hollandse duingebied bedoeld is voor drinkwater of verwarming. Alle betrokken partijen zijn vol begrip naar elkaar: zowel drinkwater als schone energie zijn belangrijk. Dat neemt niet weg dat zoet drinkwater en zoute geothermie concurreren in het gebied. Probleemloos naast elkaar bestaan lijkt niet mogelijk. Volgens Hannema zal de behoefte aan schoon drinkwater enkel stijgen, tot wel 30% in 2040, moeten we keuzes durven maken en stoppen met de schoenlepelplanologie: alles moet maar passen, ook al zijn de schoenen inmiddels al veel te klein.

  • Deel
Druk af