De afgelopen 18 maanden is de Chinese varkensstapel sterk afgebouwd. De Chinese varkensindustrie was te hard gegroeid, mede onder aanmoediging van overheidssubsidies. De bank spreekt zelfs van een 'aporkalypse' voor de Chinese varkenshouderij als gevolg van dit beleid.

Productiedaling van 100 miljoen dieren
De Chinezen hebben hun productie met 100 miljoen dieren terugbracht door 10 miljoen fokdieren te slachten. Dat beperkt de productiemogelijkheden voor 1 tot 1,5 jaar. Deze reducties zijn volgens de bank te vergelijken met het opeens uit productie raken van de VS, Canada en Mexico als aanbieders op internationale markt.

Voor dit jaar verwachten de analisten van de bank een daling in de Chinese varkensproductie van 6,5%. Dat zou de op twee na grootste daling in de afgelopen 40 jaar zijn. Door het doorschietende productiedal dat ontstaat in China, ziet de bank forse exportkansen. Die gelden zowel voor de Europese varkensboeren die er hun huidige overaanbod in kwijt kunnen, als voor de Amerikaanse die na de PEDV-uitbraken, die het aanbod vanuit de VS voor internationale markten beperkten, weer op stoom komen en hun zich opbouwende overschotten weer kwijt moeten komen om zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren.

'Geen beter moment'
De productie-uitval wegens overhitting in China had volgens de bank 'niet op een beter moment kunnen komen' voor de thans oververhitte Noord-West Europese varkensproductie en de Amerikaanse die ook weer moet kunnen groeien om zijn bekende lage kostprijzen per kilo te kunnen realiseren.

Nadelige visie voor familiebedrijf
Rabobank financiert circa 80% van de Nederlandse dierhouderij. De visie van de analisten van de bank op de marktkansen van de bedrijven die hun kredietcollega's financieren, blijkt helder: verschillen delen van de wereld moeten voortdurend elkaars klappen kunnen opvangen.

In Europa beginnen we te zien dat zo'n strategie nadelig uitvalt voor het boerenfamiliebedrijf dat daar de reserves niet voor kon opbouwen. In de VS en China speelt die problematiek minder omdat de ketens beter geïntegreerd zijn en gezamenlijk aan het opvangen van pieken en dalen kunnen doen zonder voortdurend de aandacht van de politiek te hoeven vragen.

Begrip bij actievoerende varkensboeren
Op PigBusiness vertelden gisteren de enige Nederlandse actievoerende varkensboeren dat ze inmiddels begrepen hebben dat hun slachter hen niet boven de marktprijs kan uitbetalen. Ruim driekwart van ons varken wordt geëxporteerd. Nederlands boerentopman Albert Jan Maat verklaarde in hetzelfde blad dat zijn boeren niet de straat op moeten gaan omdat ons land het moet hebben van zijn afhankelijkheid van die export. Het Raborapport ondersteunt de visie dat Nederland gered kan worden. De landbouwministers spreken op 7 september over de boerencrisis, maar er lijkt geen staatssteun meer nodig. Omdat Rabobank echter na 2016 China's productie weer in evenwicht ziet terugkomen, mogen we echter verwachten dat het probleem dan weer terugkomt.
Wat na 2016 weer kan helpen is bijvoorbeeld een forse ziekte-uitbraak in landen als Spanje en Noord-Amerika. Helaas kunnen die niet geprogrammeerd worden. Maat gaf op PigBusiness aan een 'overkoepelende EU-strategie' voor onder meer de varkenshouderij te missen.

NB
Je leest het goed. Het slot van deze analyse is met maximaal ingehouden ironie geschreven. De vraag mag gesteld worden of we dit efficiënte productiesysteem wel zo handig en menselijk vinden. Hangende je oordeelsvorming, merk ik wel dit op: je eet er dagelijks van.

Fotocredits: Hoofdkantoor Rabobank, Foodlog Media
Dit artikel afdrukken