De bank wil, samen met belangrijke internationale partners zoals UN Environment, WWF, de World Business Council for Sustainable Development én klanten, "de transitie naar een duurzame voedselproductie versnellen."

De eerste stap daarvoor is een financiële voorziening van $1 miljard dollar, waarmee projecten gericht op een duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie ondersteund worden. Kickstart Food focust naast de voedselproductie (onder de naam Earth, met de nadruk op landherstel en bescherming van bossen) ook op het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselproductieketen (Waste), het creëren van een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector (Stability) en de noodzaak voor gebalanceerde gezonde voeding voor iedereen (Nutrition). Het initiatief is opgezet als een open platform; Rabobank nodigt "stakeholders uit de gehele voedsel- en landbouwsector" uit zich bij het programma aan te sluiten.

Volgens Rabobanks CEO Wiebe Draijer past Kickstart Food binnen de missie van Rabobank: "Growing a better world together. [..] Met onze kennis, netwerken en financiële capaciteit kunnen we klanten verder motiveren en faciliteren in het zich eigen maken van een duurzamere manier om voedsel te produceren op wereldwijde schaal." Rabobank omarmt de UN Sustainable Development Goals en wil "voor 2050 bijdragen aan minstens 60% meer voedselproductie, met 50% minder ecologische footprint."

Met de voorziening van $1 miljard gaat de Rabobank subsidies verstrekken om "klanten in de de gelegenheid te stellen om op grote schaal te werken aan landherstel en de bescherming van bossen. Dit heeft een positief effect op hun risicoprofiel, wat leidt tot een makkelijkere toegang tot leningen," aldus de wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie. De bank adviseert daarbij ook nog over duurzame productiemethodes en bodemmanagement, meldt het persbericht.


Dit artikel afdrukken