De rechtbank in Haarlem heeft geoordeeld dat wetenschappers die zich bezig houden met gevaarlijke ziekteverwekkers (virussen, bacterieën) en hun onderzoeksresultaten internationaal willen publiceren, daar een exportvergunning voor moeten aanvragen. Omdat de kennis mogelijk kan worden gebruikt voor de productie van biologische wapens, valt deze onder een Europese verordening tegen bioterreur. De rechtbank oordeelt hiermee dat ook de verspreiding van wetenschappelijke kennis onder deze verordening valt.

De zaak is voor de rechtbank gebracht naar aanleiding van de studie naar het vogelgriepvirus door hoogleraar Ron Fouchier. Hij onderzocht hoeveel stappen er nodig zijn om het H5N1-virus tot een door de lucht overdraagbaar virus te laten muteren, teneinde inzicht te krijgen in het risico op een epidemie.

De rechtbank ziet het onderzoek als praktisch, niet fundamenteel. Daarmee valt het wel onder de verordening. Bovendien vindt de rechtbank dat het onderzoek informatie bevat voor de productie van het virus als wapen. "Het is niet aan wetenschappers om te beoordelen of hun onderzoek een gevaar oplevert, aldus de rechtbank: dan komen de veiligheidsbelangen van de internationale gemeenschap in de handen van publicerende onderzoekers", schrijft De Volkskrant.
Dit artikel afdrukken