Bestuursvoorzitter Paul Polman van Unilever zei tegenover het Duitse blad Wirtschaftswoche dat Unilever krimp van de werkgelegenheid bij zijn Europese fabrieken overweegt indien Europa verder verarmt en de producten van het wereldwijd opererende concern niet meer kan of wil betalen.

'Fabrieken sluiten'
"Als markten zoals in Europa niet meer groeien omdat het reële inkomen van consumenten verslechtert, dan moeten we toch manieren vinden om onze producten aan de man te brengen. Dat betekent kosten verlagen en soms fabrieken sluiten als er geen behoefte meer is." Die woorden sprak bestuursvoorzitter Paul Polman van Unilever tegenover het Duitse blad Wirtschaftswoche. Dat nieuws pikte het FD uit het gesprek met het Duitse blad.

'Eén van de grootste NGO's ter wereld'
Polman zei echter meer. Hij vertelde de rol van zijn multinational te zien als die van een verantwoordelijke NGO die de levensomstandigheden van mensen moet verbeteren. Polman gebruikt het woord niet als een metafoor, maar bedoelt zijn bedrijf daadwerkelijk te typeren als een NGO. Polman: "Unilever is een van de grootste NGO's ter wereld. We zijn niet van regeringen afhankelijk. We helpen meer vrouwen aan het werk en geven meer geld uit aan microkrediet in onze waardeketen dan welke andere NGO ook."

Als een van de grootste consumentengoederenbedrijven ter wereld acht de bestuursvoorzitter van Unilever zijn onderneming verantwoordelijk voor de verbetering van de levensomstandigheden van mensen. In het gesprek geeft hij aan dat Unilever 303 miljoen mensen heeft geholpen hun persoonlijke hygiëne te verbeteren met campagnes voor handen wassen, mondhygiëne en het zuiveren van water. In 2010 waren dat er echter nog 52 miljoen, terwijl hij ambieert 1 miljard mensen te helpen.

Sneller en meer te helpen buiten Europa
De woorden zijn opmerkelijk. Eén miljard mensen helpen, is sneller gerealiseerd in met name de nieuwe Aziatische markten dan in verarmend Europa waar al meer dan genoeg aanbod en te geringe winstmogelijkheden zijn. Indien nodig, dan zal Polman ervoor kiezen hulp te bieden en te verdienen aan arme mensen die de middelen hebben of juist nog net niet hebben om een fundamentele stap voorwaarts te zetten in hun bestaan.
Aan hen zijn de diensten van Unilever beter besteed dan aan verwende Europeanen die er minder behoefte aan hebben. Zoals hij in het interview zegt: die keuzen maakt hij zelf voor zijn bedrijf want hij is 'niet gekozen om een populariteitswedstrijd te winnen'; hij moet immers ook op zijn rentabiliteit letten om de funding van Unilever als NGO te kunnen zekerstellen in een wereld waarin de zon niet voor niets opgaat.

Niet 'acuut', wel herhaling van woorden uit 2012
Maatregelen in Europa zouden echter nog niet 'acuut' zijn. In 2012 gaf Unilever in de Duitse pers al eens aan zich voor te bereiden op de verarming van de Europa en zich te richten op de groeimarkten elders.
Dit artikel afdrukken