Volgens de in maagverkleiningsoperaties gespecialiseerde artsen, is obesitas de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Hoewel ze veel patiënten genezen, vinden de chirurgen massaal operatief ingrijpen niet de oplossing. Dat is een teken van een uit het spoor geraakte samenleving. Daarnaast hebben ze een capaciteitsprobleem; ze kunnen de toeloop van patiënten nauwelijks nog aan. De vier chirurgen verrichten gemiddeld 30 operaties per week.

Obesitas Offensief
"Om obesitas te vermijden, moeten wij Nederlanders minstens 50 miljoen kilo overgewicht kwijtraken. Wij pleiten voor een politiek en maatschappelijk Obesitas Offensief", schrijven de vier. Maar ondanks het feit dat obesitas epidemische vormen begint aan te nemen hebben overheid en politiek het onderwerp links laten liggen. "Misplaatste angst voor betutteling speelt hier een belangrijke rol. Alleen door hun inzet kan de noodzakelijke gedragsverandering tot stand komen."

"Het is onbegrijpelijk dat in de programma's van de politieke partijen geen alinea wordt gewijd aan de bestrijding van dit probleem. De overheid verlaat zich tot nog toe op boterzachte convenanten met de betrokken marktpartijen en fabrikanten. De voedings- en drankenindustrie vervult een sleutelrol. In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling wordt geen doelstelling geformuleerd om de hoeveelheid suiker en vet in ons voedsel te verminderen."

Werkeloos
De vier dringen aan op stevige overheidsmaatregelen. Maatregelen die de chirurgen aandragen zijn onder meer een suiker- en vettaks, verplicht voedingsonderwijs en aanpassing van de openbare ruimte zodat deze beweging stimuleert.

"Wij dagen de politiek en de overheid uit ons werkloos te maken door alles in het werk te stellen om overgewicht en obesitas te bestrijden. Met een goed gecoördineerd plan moeten volwassenen en kinderen ertoe verleid worden een gezonde levensstijl aan te leren. Dan kunnen wij onze kwaliteiten inzetten voor andere kwalen."

Leefstijl en voedselomgeving
Eerder deze week spraken Coca-Cola, Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Dick Veerman van Foodlog in Dit is de Dag over de suikertax die de WHO voorstelt en de ruimte die grote bedrijven hebben om mensen dikmakend te laten leven en eten. Volgens Coca-Cola zijn bedrijven daar niet schuldig aan. Dik-Faber blijkt tegen een suikertax, maar voor verdergaande productherfomuleringen (minder suiker, zout en vet). Veerman benadrukte dat maatregelen die de leefstijl en verleidelijke voedselomgeving niet aanpakken de meest wezenlijke stap om obesitas terug te dringen uit de weg gaan.
Dit artikel afdrukken