Wereldwijd gaat 10% van het geoogste voedsel 'verloren' omdat mensen teveel eten. Verder is voedselverspilling door bederf en weggooien nog eens goed voor 9% verlies. Op basis van cijfers van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) ging een internationaal team van onderzoekers op zoek naar voedselverlies door overconsumptie, verspilling en inefficiënt gebruik van voedsel. Die drie factoren zijn schadelijk voor de gezondheid, het milieu en bedreigen de voedselzekerheid, zegt onderzoeksleider Peter Alexander.

Tot nu toe werd aangenomen dat circa 30% van alle oogst verloren gaat. De onderzoekers ontdekten echter dat bijna 50% wordt verknoeid. Jaarlijks gaat 2,1 miljard ton verloren door overconsumptie, voedselverspilling en inefficiënties in de productieprocessen. Koploper inefficiëntie is de veehouderij: voor 240 miljoen ton eetbare dierlijke producten (vlees, melk, eieren) is 1,08 miljard ton oogstgewassen nodig.

Minder vlees en dierlijke producten eten, minder weggooien en niet méér eten dan we nodig hebben, kunnen dus bijdragen aan een grotere voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking. Ook het milieu heeft daar baat bij door minder broeikasgassen, uitputting van watervoorraden en verlies aan biodiversiteit.

Natuurlijk moeten deze cijfers nader gecontroleerd worden. Het goede nieuws lijkt echter dat we al twee keer zoveel maken als we verstandig gebruiken.
Dit artikel afdrukken