In 1993 zette de Verenigde Naties 22 maart op de kalender als Wereld Water Dag. Dit jaar is het thema 'Leaving no one behind'. Op weg naar de realisatie van de Sustainable Development Goals - in 2030 moeten alle wereldbewoners toegang hebben tot veilig (en betaalbaar) schoon water - wijst de VN er op dat het nog lang niet zo ver is.

In landen als Afghanistan, Ethiopië, Irak, Libië, Myanmar en Jemen overleden van 2014 tot 2016 jaarlijks 72.000 kinderen onder de 5 jaar aan diarree als gevolg van onveilig water en gebrekkige sanitaire voorzieningen, en 3.400 aan geweld
Niet alleen omdat 2,1 miljard mensen nog altijd geen toegang hebben tot drinkwater, 1 op de 4 lagere scholen geen drinkwatervoorziening heeft of maar liefst 4 van de 7,7 miljard mensen op aarde minstens één maand per jaar kampen met waterschaarste.

Maar ook omdat kinderen jonger dan 15 jaar in conflictlanden drie keer meer kans hebben om te sterven aan ziekten die diarree veroorzaken dan aan direct oorlogsgeweld. Voor kinderen onder de 5 jaar is dat risico zelfs 20 keer zo groot. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van Unicef. De VN-kinderrechtenorganisatie nam de overlijdensgegevens uit 16 oorlogsgebieden onder de loep. In landen als Afghanistan, Ethiopië, Irak, Libië, Myanmar en Jemen overleden van 2014 tot 2016 jaarlijks 72.000 kinderen onder de 5 jaar aan diarree als gevolg van onveilig water en gebrekkige sanitaire voorzieningen, en 3.400 aan geweld.

"Kinderen in conflictlanden hebben al een achterstand en weinig kansen om een veilige waterbron te bereiken", zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. "De realiteit is dat er meer kinderen sterven door gebrek aan toegang tot veilig water dan door kogels."

Ook in landen en gebieden waar wel voldoende water en voorzieningen zijn, verdient water vandaag extra aandacht. Realiseer jij je dat maar 2,5% van al het water op aarde zoet water is, als je het toilet doorspoelt?

Dit artikel afdrukken