Volgens de NRC zijn glastuinbouwbedrijven door het ministerie van LNV geholpen om hun CO2 niet te hoeven compenseren via het ETS. Volgens de ministers zijn de tuinders die het betreft echter legaal uit het ETS gestapt.

In het ETS zet de EU de meest intensief CO2-uitstotende bedrijven via een marktmechanisme aan tot CO2-reductie. Vijftien van de ongeveer 3.500 glastuinbouwbedrijven in Nederland vallen onder het ETS-regime. Aanvankelijk waren dat er negentig.

De 75 bedrijven die uitstapten, konden dat volgens de minister omdat hun emissie niet meer aan de drempel voor verplichte deelname (20 megawatt) voldeden. Daarnaast is een deel van de glastuinbouwbedrijven sinds 2012 opgesplitst in kleinere bedrijven. Volgens Schouten kan dat met een beroep op de Wet milieubeheer en staat de Europese ETS-richtlijn dit toe. Tot slot is een nog een kleine groep bedrijven die gebruik maakt van de zogeheten back-upregeling. Deze regeling is er gekomen om recht te doen aan de situatie van tuinders die twee ketels hebben staan om warmte en elektriciteit te produceren. De twee draaien nooit tegelijk en een van de twee dient als back-up bij calamiteiten. "Deze back-upregeling past binnen de ETS-richtlijn en het is bekend bij de Europese Commissie", schrijft de minister.
Dit artikel afdrukken