Met elkaar bliezen we vorig jaar 32,5 gigaton CO2 de atmosfeer in. Dat was 1,4% meer dan in 2016, het jaar van het vorige 'record'. Juist omdat het er op leek dat zuiniger omspringen met energie en meer gebruik van hernieuwbare bronnen hun vruchten begonnen af te werpen, ook bij de aantrekkende economische groei, was het Internationaal Energieagentschap (IEA) vorig jaar nog optimistisch. Maar de nieuwste cijfers maken het onwaarschijnlijk dat we de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs - beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden Celsius - kunnen realiseren.

Azië grote vervuiler, China investeert in groene groei
Vorig jaar nam de wereldwijde energievraag dubbel zo snel toe als de jaren ervoor, volgens het IEA. Een kwart van die extra vraag kan opgevangen worden door hernieuwbare energiebronnen, maar fossiele brandstoffen - steenkool, gas en olie - leverden vorig jaar het leeuwendeel. Vooral Azië is verantwoordelijk voor de toename (60%) van de broeikasgasuitstoot, als gevolg van de "historische economische inhaalbeweging" die in landen als China en India plaatsvindt, schrijft De Standaard. "Ze proberen honderden miljoenen mensen op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Azië is de fabriek van de wereld geworden, ook voor de VS en Europa", zegt Johan Albrecht, professor energie- en klimaatbeleid aan de UGent. Tegelijkertijd is grootvervuiler China ook koploper in de strijd tegen klimaatverandering. "Geen enkel land investeert meer in groene technologie en de elektrificatie van zijn wagenpark".

Europa vervuiler vanwege economische groei en te weinig investeringen
Een ander punt van zorg is dat we vorig jaar minder wisten te besparen dan de jaren daarvoor. "Een dramatische vertraging", zegt Fatih Birol, de topman van het IEA. "Dit toont dat de huidige pogingen in de strijd tegen klimaatverandering lang niet voldoen". Het IEA wijst hier met de vinger naar Europa, dat jarenlang het beste jongetje van de klas was maar vorig jaar toch ineens de uitstoot van CO2 met 1,5% zag toenemen. "Europa heeft zich in slaap laten wiegen", zegt Johan Eyckmans, milieu-econoom aan de KU Leuven. "De uitstoot van broeikasgassen daalde, maar dat was ook toe te schrijven aan de lage economische groei. Nu die weer aantrekt, zien we dat er ook hier dringend een tandje moet worden bijgestoken. Het laaghangende fruit is geplukt".

Schaliegas maakte de VS schoner
Van de landen die er in slaagden wél hun broeikasuitstoot terug te dringen (VS, Groot-Brittannië, Mexico en Japan) springt de VS er uit. President Donald Trump is immers uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt en wil de steenkoolmijnen in zijn land opnieuw leven inblazen. Dat de uitstoot van de VS toch daalde (0,5%) is dan ook niet te danken aan het beleid van klimaatontkenner Trump, maar aan "de opmars van het goedkope en minder vervuilende schaliegas. Dat verklaart hoe de Amerikanen jarenlang relatief makkelijk hun uitstoot konden beteugelen en zelfs doen dalen in de laatste drie jaar", schrijft De Standaard. Maar dat effect zwakt af, volgens het IEA-rapport.
Dit artikel afdrukken