Brian Fagan specialiseerde zich in de relatie mens en water door de eeuwen heen. De Vlaamse site Vilt.be bundelt een aantal van Fagans uitspraken. Volgens hem ziet de huidige mens water als iets dat er altijd in overvloed zal zijn. Hij moet leren dat water niet oneindig beschikbaar is. Ondergrondse voorraden zijn al uitgeput en grote rivieren drogen op terwijl ons verbruik stijgt.

We kunnen meer water behouden. Dat begint al bij de verbetering van de opslag- en leveringsinfrastructuur (het repareren van lekkende pijpen), het ontzilten van water, het recyclen en door gewoonweg minder water te gebruiken. Fagan: "in Los Angeles bijvoorbeeld gebruiken we 466 liter per persoon per dag, dat is vier keer zoveel als in Vlaanderen.”

Ook het landbouwbeleid en onze consumptie moeten op de helling om het hoofd te kunnen bieden aan de waterschaarste. Fagan noemt vier terreinen waarop aanpassing nodig is:
- (politieke) regulering van het aanleggen van dammen: “Over heel de wereld willen boeren dammen aanleggen om over voldoende water te kunnen beschikken. De lokale politici gaan daarin mee. Dat is gewoon dom.”
- telen van gewassen die meer zout verdragen of minder water nodig hebben: "In het droge Californië telen we nog altijd katoen, terwijl dat zeer veel water nodig heeft. Landbouw slorpt in de VS al 70 procent van de voorraden op. Dat is niet meer vol te houden”.
- geavanceerde irrigatie-technologie: “Door optische metingen en luchtmetingen, in combinatie met sensoren, precieze meteorologische details en aangepaste software, worden gewassen zeer gericht besproeid, wat een pak water uitspaart. Hier en daar is die techniek al in gebruik, maar het probleem is dat hij niet verder verspreid geraakt”.
- minder vlees eten: “Voor één kilo rund is 15.000 liter water nodig, terwijl dat voor een kilogram graan 1.500 liter is. We zijn met veel meer dan ooit en eten veel meer vlees dan ooit”.

Brian Fagan ziet dat het belang van water en de dreigende schaarste zich in het bewustzijn van mensen begint vast te zetten: “Het is geen toeval dat privé-bedrijven in stilte maar agressief waterrechten aan het opkopen zijn in verschillende landen. Autoriteiten beginnen een prijs op water te plakken en ik verwacht snoeiharde handelsoorlogen.” Hij is hoopvol en denkt dat lokale en nationale belangen uiteindelijk zullen wijken voor ons belang om als soort voort te kunnen bestaan. "Uiteindelijk", zegt Fagan, "gaan we ons gedrag aanpassen omdat we zien dat we niet anders kunnen.”

Fotocredits: Cyron
Dit artikel afdrukken