Nadat gisteren de milieubeweging van de Klimaattafels vertrok, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat niet iedereen aan tafel het met elk punt eens kan zijn. Hij liet volgens nu.nl in het midden of hij mogelijkheden ziet om de milieuorganisaties tegemoet te komen. "Het gaat erom een zo groot mogelijk draagvlak te hebben, maar daarmee moeten we op zoek naar het redelijke midden. We kunnen niet alle wensen van iedereen honoreren.''

Diezelfde houding bleek ook vanmiddag toen oud-minister Ed Nijpels, die als voorzitter van het Klimaatberaad het Klimaatakkoord moest smeden met talloze maatschappelijke partners, het resultaat van zjn werk presenteerde en overhandigde aan de verantwoordelijke bewindslieden.

Geen gedoe en gepolder meer
Nijpels benadrukte dat er een plan voor een Klimaatakkoord ligt dat de sporen van de 'groene vingers' van de milieubeweging op iedere van de 233 pagina's het document laat zien. Hij noemt het een 'ontwerpakkoord' dat 'goed, maar niet goed genoeg' was voor de milieubeweging. Die zou niet weggelopen zijn van de tafels en mocht op ieder moment weer aansluiten. 'Pijnlijk', oordeelde de NRC niettemin over het weglopen van organisaties als Greenpeace en Natuur & Milieu.

Wiebes, met open boord en baard, was met zijn ontspannen nou ja, weet je-stijl duidelijker: knap akkoord, geen gedoe en gepolder meer en nu naar het parlement, want dat moet besluiten. De milieubeweging heeft dus nog maar 1 keuze: luisteren naar het parlement of dat beïnvloeden, want dat beslist.Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet nu het akkoord doorrekenen om te kijken of het voldoet aan de doelen en hoe de lastenverdeling uitpakt. Daarna beslist het parlement wat de waarheid wordt waarmee Nederland 'Parijs' wil gaan halen. Volgens de Milieubeweging zal 'Parijs' niet gehaald worden omdat het Nederlandse Klimaatakkoord niet handhaafbaar is.

Dat woord moet er nog 'voor de zomer' zijn, plant Nijpels
Intentie werkt ook
Nijpels, het kabinet en de tafelaars hebben een duidelijke beslissing genomen: het Akkoord is klaar voor het rekenwerk van het PBL en daarna is het woord aan het parlement. Dat moet er nog 'voor de zomer' zijn, plant Nijpels.

Genoeg gepolderd; politiek en coalitie nemen het vanaf hier over. Nijpels deed zijn uiterste best om die indruk te vermijden en bleef zeggen dat de milieubeweging het plan mogelijk geeft gemaakt en nog steeds welkom is aan tafel.
Wiebes was echter duidelijk: de tafels zijn over, aan de tonnen reductie mag niet getornd worden en aan het geld dat Nederland aan de energietransitie moet kunnen verdienen ook niet. Desnoods maak je het met sommen allemaal kloppend. Aan een som niet zien of er een handhaafbare werkelijkheid achter schuilgaat. Maar, zegt Wiebes met zoveel woorden, als je elkaar houdt aan de intentie van de afspraken, dan kom je er ook wel.

Het Algemeen Dagblad beschrijft de 600 maatregelen die ministers en klimaattafelaars bedacht hebben. Onder meer een hogere vliegpremie (van €7 naar €15 per vlucht) om de extra belasting op het bezit van een auto (€24 per jaar) te kunnen vermijden en een verbod op de verkoop van op benzine auto's vanaf 2030. Althans, dat zijn de maatregelen die de krant als eerste noemt. De zwaarste klimaatverstoring komt van energie- en industriële bedrijven zoals cabaretier Jasper van Kuijk gisteren voor rekende. Volgens de milieubeweging worden juist die bedrijven ontzien en hebben zij te veel ontsnappingsmogelijkheden gekregen. PvdA-prominent en econoom Rick van der Ploeg liet vanuit Oxford weten dat hij de straat op zou gaan als hij nu in Nederland was. Een serieus Klimaatakkoord kan heel simpel zijn, zegt hij. Hef domweg ieder jaar een steeds hogere belastingheffing per uitgestoten ton CO2.


Dit artikel afdrukken