De gevolgen van klimaatverandering worden de komende jaren zichtbaarder en ernstiger, waarschuwen de klimaatexperts in een rapport dat is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Alle sectoren van de samenleving moeten oplossingen vinden. Het financiële systeem moet veranderen, de overheidssubsidies voor kolen, olie en gas moeten stoppen en de nadruk moet komen te liggen op reeds bestaande broeikasgasneutrale technologieën. Verder pleit de groep voor een herbezinning op stedenbouw: de stad moet klimaatneutraal gebouwd worden, met name van hout waarin CO2 wordt opgeslagen.

Opvallend zijn de zachte voorwaarden die de klimaatexperts voorstellen. Betere klimaateducatie is een belangrijke voorwaarde, vinden ze. Scholen kunnen kinderen nieuwe normen en waarden voor een klimaatvriendelijke levensstijl aanleren. Daarnaast is betere informatie voor de consument van belang zodat die het gewenste gedrag gaat vertonen dat maatschappelijke verandering op gang brengt. Dat kan middels het openbaarmaken van broeikasgasemissies, denk hierbij aan een label op voedingsmiddelen die de productie-uitstoot vermeld. "Het moet gemakkelijk worden gemaakt voor mensen om een klimaatneutrale levensstijl te leiden", benadrukt co-auteur en PIK-directeur Johan Rockström (die tevens bekend is van het Stockholm Resilience Center).

Op langere termijn is er een nieuw sociaal evenwicht nodig waarin klimaatbescherming een nieuwe sociale norm is. Nu is er volgens Rockström nog sprake van een mismatch die de wetenschap alleen niet kan oplossen. "Het bewustzijn van de opwarming van de aarde is hoog, maar sociale normen om gedrag fundamenteel te veranderen, zijn dat niet.“
Dit artikel afdrukken