Met het verdwijnen van de productschappen zoeken boeren, koepen- en brancheorganisaties naar nieuwe overleg- en belangenbehartigingsstructuren. Woensdag kondigden LTO Varkenshouderij, NVV, COV en Nevedi aan dat zij het Platform Varkensketen hebben opgericht. Dit nieuwe platform 'zal zich richten op innovatie van de bedrijfstak en integrale verduurzaming van de productie', schrijft Boerderij.

Behalve het overlegplatform willen LTO varkenshouderij en NVV ook binnenkort een Producentenorganisatie voor de varkensvleesketen oprichten. Deze zal een deel van de taken van het Productschap Vee en Vlees over moet nemen, zoals 'de VVL-verordening, de Monitoring Kritische Stoffen, implementatie antibioticabeleid en dergelijke'. Maar, zegt Henk Boelrijk van LTO, "er zijn nog steeds vragen en onduidelijkheden waarop Economische Zaken eerst duidelijke antwoorden moet geven".
Dit artikel afdrukken