De dalende trend in de Nederlandse vleesconsumptie waarvan inmiddels algemeen wordt uitgegaan, wordt niet bevestigd door 2016. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. In 2016 verbruikte de Nederlander met ruim 76 kilo vrijwel evenveel vlees als in het jaar ervoor. Als de brongegevens van het CBS strict worden genomen, at Nederland in 2016 2 ons meer vlees dan in 2015.

De vleesconsumptie wordt gemeten in karkasgewicht: vlees inclusief botten. Dat betekent dat niet al deze kilo’s in de maag eindigen. Ruwweg de helft van de 76,8 kilo wordt daadwerkelijk geconsumeerd. Van dit vlees komt bijna de helft van varkens (47,5%). Daarna volgen pluimveevlees (voornamelijk kip) met bijna 29% en rundvlees met 20%. Kalfsvlees maakt maar een klein deel uit van de consumptie (1,7%).


De daling van de trend zet niet door in 2016. In plaats van weer 3 ons eraf, kwamen er 2 onsjes bij. Wie de verwachte minderconsumptie in een rechte lijn door getrokken wil zien, ziet een teleurstelling van een pond meer vlees dan hij had gehoopt. Dat betekent echter niet dat de dalende trend doorbroken is
'Pondje meer'
Wie de cijfers goed bekijkt, ziet een consumptiepiek in 2009 die langzaam afneemt voor varkens-, rund- en kippenvlees in de daarop volgende jaren. Tegen de trend in stijgt de consumptie van geiten- en schapenvlees.
De daling van de trend zet niet door in 2016. In plaats van weer 3 ons eraf, kwamen er 2 onsjes bij. Wie de verwachte minderconsumptie in een rechte lijn door getrokken wil zien, ziet een teleurstelling van een pond meer vlees dan hij had gehoopt. Dat betekent echter niet dat de dalende trend doorbroken is.

Wakker Dier toont zich bezorgd over de trend op basis van dit 'pondje meer' : “De huidige vleesconsumptie is voor mens, dier en milieu niet houdbaar. Helaas laten deze cijfers zien dat dit besef in Nederland nog niet is doorgedrongen.” Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is het eten van veel vlees ongezond. Nederland at in 2016 zesenveertig procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum aangeeft. Vooral met rood vlees - runderen, schapen en varkens - zouden we flink moeten matigen.

In Europees verband scoort het vleesgebruik in Nederland onder het Europees gemiddelde. Frankrijk en Duitsland eten duidelijk meer vlees. België en Luxemburg duidelijk minder. Dat laat de onderstaande tabel zien. Omdat die gebaseerd is op een andere bron dan het CBS waaruit de lichte stijging van het Nederlandse vleesgebruik valt af te leiden, tekent zich daarin nog een lichte consumptiedaling in 2016 voor Nederland af. In de meeste EU-lidstaten, schrijft Wageningen Economic Research, "is het vleesverbruik per hoofd in de jaren 2012-2016 iets gedaald, maar in sommige landen zoals Ierland, Italië en het VK veranderde het vleesgebruik nauwelijks."


Op de site van de NOS verklaart de Wageningse consumptie-socioloog Hans Dagevos, mede-auteur van het onderzoek, waarom de daling niet doorzet. Dagevos: "We moeten geduld hebben als we willen dat mensen minder vlees gaan eten. Het duurde zo'n 50 à 60 jaar voordat we deze hoeveelheid vlees aten en het zal waarschijnlijk evenveel tijd kosten om terug te gaan naar de hoeveelheid vlees van de jaren 50. Het is een proces van de lange adem."
Dit artikel afdrukken