In de jaren 2005-2014 daalden de hoeveelheden aan land gebrachte vis. In 2015 was sprake van een trendbreuk en verdubbelde de opbrengst ten opzichte van het jaar daarvoor.

Circa 80% van de aangelande vis wordt door trawlers gevangen in diepere wateren. De meest gevangen soorten zijn haring, makreel, blauwe wijting en sardines. Kotters - die in de kustwateren vissen - brengen de resterende 20% aan land, met name schol. Op Europees niveau speelt op dit moment de heikele kwestie van het pulskorvissen. De 84 Nederlandse pulskorvissers moeten nog wat langer op duidelijkheid wachten of zij mogen blijven vissen met hun innovatieve vistuig; begin deze maand wisten de betrokken EU-instanties nog geen overeenstemming te bereiken.

Grote 'winnaar' dit jaar zijn de garnalen. Dankzij de warme zomer zijn er zoveel Noordzeegarnalen in zee, dat de vissers onderling af moesten spreken minder vaak uit te varen om de markt niet te bederven. Desondanks brachten ze dubbel zoveel garnalen aan land, laat het CBS zien in een tabel.

aangelande vis 2018

Dit artikel afdrukken