"Van de ene op de andere dag was de boerderij van Evert-Jan Wijers niet meer rendabel. Hij stak in de aanloop naar de afschaffing van het melkquotum miljoenen in hypermoderne stallen, maar mag nu niet het aantal koeien kopen om die investering te kunnen terugverdienen. Dat komt door een maatregel van staatssecretaris Dijksma." Dat liet de NOS gisteravond zien.

Niet rendabel te krijgen
Boer Wijers had - net als vele collega's - gehoopt te kunnen groeien zonder dat de overheid iets zei van zijn toenemende mestproductie. Vele van zijn collega's deden hetzelfde. Hun probleem: ze bouwden een stal die veel groter is dan het aantal koeien dat er volgens de jongste, plotsklaps afgekondigde nieuwe mestmaatregelen nog in mogen. De nieuwe stallen hebben een miljoen of meer gekost, maar zijn zonder die extra koeien onmogelijk rendabel te krijgen.

Zo ga je niet met boeren om, twitte ons gisteravond Kimo van Dijk.Tweede Kamerlid Eric Smaling ziet het anders: dit had voorkomen kunnen worden.Volgens de boeren van LTO moet staatsscretaris Sharon Dijksma in Brussel gaan onderhandelen om toch maar meer mest in Nederland te mogen produceren. Boeren zoals Wijers gaan anders immers failliet en de Franse boeren krijgen tenslotte ook steun.

Steun met stront
De werkelijkheid is een geheel andere. De staatssecretaris heef jarenlang gewaarschuwd voor strenge maatregelen als de boeren zelf hun groei niet zouden beteugelen door die van grondgebondenheid te laten afhangen. De boeren blijken het risico te hebben gelopen daar geen gehoor aan te geven. Hun koepelorganisaties zijn incompetent gebleken. Zij én de banken die boeren als Wijers hebben gefinancierd, hebben hun leden niet tegengehouden en hun leden met open ogen in de problemen laten lopen. Misschien had het ministerie dat beter en tijdiger moeten inschatten. Maar is dat een goede reden om van Dijksma te verlangen dat ze in Brussel gaat bedelen om extra stront voor Nederland?

Het lijkt vooral op opportunisme: als de Franse boeren dan toch door de staat geholpen mogen worden met geld, willen de onze gesteund worden met stront.

Ze zijn er in ieder geval als de kippen bij want het Europese overleg over staatssteun aan de op verschillende plekken in Europa om uiteenlopende redenen faillerende boerenstand vindt op 7 september plaats. Meer ruimte voor Hollandse koeienpoep kost de EU niets maar levert veel op, zullen onze boeren ongetwijfeld denken. De Duitse boeren daarentegen protesteren tegen de Franse staatssteun aan hun melkboeren.

Fotocredits: boer Wijers, still, NOS
Dit artikel afdrukken