Dat zegt ABN AMRO in de vandaag gepubliceerde Agrifood Update. Volgens de bank groeit de binnenlandse markt voor biologisch voedsel de komende 5 jaar met 50% en is er ook een groot Europees potentieel.

Grens van €1 miljard overschreden
Nederlandse consumenten gaven in 2015 meer dan €1 miljard uit aan biologische producten, met name aan biologische voeding. In Europa groeiden de uitgaven aan biologische producten de afgelopen 5 jaar gemiddeld 7% per jaar. In Nederland lag die groei de afgelopen 10 jaar zelfs op 9%.

Het biologisch areaal in Europa beslaat 5,7% van het totale landbouwareaal. Nederland blijft steken op 2,9%. Te weinig bedrijven zijn van plan dit gat te vullen
Die groei zet door. Eten wordt steeds belangrijker als onderdeel van de manier waarop mensen zich willen profileren binnen hun sociale context. Meer aandacht voor luxe, gemak en gezondheid zal de consument meer geld laten besteden aan nicheproducten, waaronder biologisch.
ABN AMRO verwacht dat de uitgaven aan biologisch voedsel in 2020 €1,6 miljard zullen bedragen. Dat betekent dat het totale consumptie-aandeel van biologische voeding in Nederland zal stijgen van ongeveer 3% naar 5% in 2020.

Import dekt Europese vraag
De Europese markt kent een omvang van circa €22 miljard. De 5 landen met de grootste markten voor biologische producten zijn Duitsland (€7,9 miljard), Frankrijk (€4,8), Engeland (€2,3), Italië (€2,0) en Zwitserland (€1,8). In deze landen is sprake van "politieke aandacht voor de omschakeling van reguliere productie naar biologisch". Desondanks zijn ook landen als Frankrijk en Duitsland voor de helft van hun biologische producten afhankelijk van import, vooral uit Zuid-, Midden- en Oost-Europa.

Nederland blijft achter
Het biologisch areaal in Europa beslaat 5,7% van het totale landbouwareaal. Nederland blijft steken op 2,9%. Te weinig bedrijven zijn van plan dit gat te vullen, zodat er te weinig omschakelaars zijn van gangbare naar biologische teelt.
Dat verbaast de bank, omdat bedrijven daarmee de kans laten lopen mee te liften met de verwachte groei. Het aantal biologische landbouwbedrijven is al jaren stabiel rond de 1.600 en het biologische areaal neemt maar mondjesmaat toe. Het aantal biologische verwerkers en handelaren steeg de afgelopen 5 jaar wel explosief, met ruim 53%. "Dit wijst erop dat de verwerkende industrie en handel de kansen voor de biologische markt sneller oppakken dan de productie", aldus de bank.

Volgens ABN AMRO is stimulering vanuit de overheid zeer gewenst om primaire producenten aan te moedigen over te stappen op biologisch en de groeimogelijkheden te benutten. "Door het aangaan van langjarige relaties op basis van contractafspraken kan bestaanszekerheid worden geboden aan biologische landbouwbedrijven. Dit kan de populariteit van biologisch onder producenten vergroten, zodat zij de weg kunnen inzetten naar verdere groei", besluit ABN AMRO.
Dit artikel afdrukken