Tijdens de klimaattop in New York presenteert premier Mark Rutte vandaag het Nederlandse plan om de wereld te kunnen blijven voeden. Staatssecretaris Sharon Dijksma is de trekker van het plan, dat ze Climate Smart Agriculture noemt. Het plan is gebaseerd op de kennis van Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, NGO's én de WUR, en bouwt voort op het 'vertrouwde model van hoogproductieve landbouw in een hightech aanpassing binnen de bestaande institutionele context'. Indmiddels zouden al zo'n 75 landen aangegeven hebben het plan te willen omarmen.

'Adel verplicht'
"In 2050 moeten 9 miljard monden worden gevoed met goed en veilig voedsel. De uitdaging is om dubbel zoveel voedsel te produceren, maar de hoeveelheid energie, water en broeikasgassen die daarvoor nodig is, drastisch te verminderen", stelt Dijksma in het AD. "We doen dit uit idealisme, maar ook omdat adel verplicht. Nederland is de tweede landbouwproducent ter wereld en een toonaangevende landbouwnatie. Dan moet je ook leveren."

Klimaatvriendelijke opbrengstverhoging
Volgens het plan gaan bedrijven en wetenschappers uit landen als Nederland en de VS boeren in Afrika en Azië trainen om op klimaatvriendelijke wijze hun opbrengst te verhogen. Dat gebeurt op speciale boerderijen, waar de lokale landbouwers goed kunnen leren omgaan met de aan het klimaat en de omstandigheden aangepaste gewassen en groenten.

Kennis en uitgangsmaterialen
Bij het plan voor Climate Smart Agriculture zijn onder andere de zaadveredelaars Rijk Zwaan en East-West Seed betrokken. Een groot deel van Nederlands toonaangevende positie als landbouw-land is gebaseerd op de specialisatie op 'uitgangsmaterialen'; niet de (bulk)producten zelf maar de zaden, pootgoed, zaad en moederdieren waarmee je bestaande gewassen en landbouwdieren kunt verbeteren, in combinatie met de juiste kennis. Daar wil Nederland graag de wereldlandbouw mee naar een hoger plan tillen, te beginnen met 'lokale tuinbouw'. Geld eraan verdienen komt op de tweede plaats, zegt Marco van Leeuwen van Rijk Zwaan.

Fotocredits: klimaatverandering beïnvloedt landbouw in Afrika, CIAT
Dit artikel afdrukken