De Franse consumentenorganisatie 60 Millions de consommateurs heeft in 18 verschillende levensmiddelen nanodeeltjes aangetroffen, zonder dat er op het etiket melding van werd gemaakt. Dat is in strijd met de Europese regelgeving.

Sinds 2014 zijn levensmiddelenproducenten verplicht op het etiket te vermelden dat zij nanodeeltjes (kleiner dan 100 nanometer in doorsnee, ofwel 50.000 dunner dan een haar) verwerken als het aandeel van de microscopisch kleine deeltjes boven de drempel van 10% uitkomt. Bij de 18 onderzochte soorten koekjes, snoepjes en ijsjes zaten in alle gevallen additieven in de vorm van nanodeeltjes. Die kunnen gebruikt worden om de kleur, geur, vloeibaarheid of textuur van producten te beïnvloeden. Van één stof, de kleurstof titaandioxide ofwel E171, maakte het aandeel nanodeeltjes in álle onderzochte producten meer dan 20% uit van de hele toevoeging.

"Of de producenten zijn onwetend over de aanwezigheid van deze stof in hun ingrediënten, of ze ontkennen het probleem", schrijft 60Millions. Desgevraagd gaven de fabrikanten aan geen nanomaterialen te gebruiken; ongeveer de helft gaf geen antwoord. Volgens de consumentenorganisatie is het onmogelijk vast te stellen of het om "kwade wil" dan wel "onwetendheid" gaat. "Misschien hebben de fabrikanten geen toegang tot alle informatie van hun leveranciers", citeert Le Figaro. De krant vroeg de Association nationale des industries alimentaires (ANIA) om commentaar. De fabrikantenvereniging zei het onderwerp al langere tijd te volgen en zich aan de voorschriften te houden. Wel geeft ANIA aan dat dat nog niet zo gemakkelijk is, omdat "de definitie van nanomaterialen in de Europese regelgeving onvoldoende precies is."

Het verplicht melden van nanodeeltjes op etiketten is mede op advies van de Europese en Franse voedselveiligheidsinstanties tot stand gekomen, omdat nog onvoldoende bekend is wat de gevolgen van nanomaterialen zijn voor de gezondheid en voor het milieu, aldus Le Figaro.
Dit artikel afdrukken