De onderzoeksresultaten zijn nog niet gepubliceerd in een peer reviewed artikel, toch halen ze al het nieuws na een presentatie op een seminar. Een studiegroep rond professor Laura Baker van de Wake Forest School of Medicine in North Carolina heeft gevonden dat drie jaar slikken van een multivitamine door 65-plusser hun geestelijke achteruitgang met 60% vertraagt.

Dat is een opmerkelijk resultaat. In 2018 verscheen namelijk een grote Cochrane-literatuurstudie, met als hoofdauteur de Nederlandse onderzoeker Anne Rutjes, die een duidelijke uitkomst formuleerde: “Wij vonden geen bewijs dat een strategie van vitamine- of mineralensuppletie voor cognitief gezonde volwassenen op middelbare of late leeftijd een zinvol effect heeft op cognitieve achteruitgang of dementie.”

Gegeven de verslechterende kwaliteit van voeding van veel mensen, is dan een eenvoudige, betaalbare en toegankelijke interventie om de gezondheid op de oude dag te beschermen wellicht het innemen van multivitaminen?
Achteruitgang
Professor Baker presenteerde haar bevindingen op de 14e Clinical Trials on Alzheimer’s Disease conferentie, die in november jl. in Boston plaatsvond, en haalde de medische pers. In een video op Medscape legt een collega van Baker, professor JoAnn Manson van de Harvard Medical School en het Brigham and Women’s Hospital, uit wat het onderzoek van Baker en collega’s inhield. Het is de eerste gerandomiseerde, langlopende studie naar multivitaminen en geestelijke achteruitgang (‘cognitive decline’) bij een grote, divers samengestelde groep ouderen.

De zogenoemde COSMOS-Mind studie is een onderdeel van de grotere COSMOS-studie naar de effecten van multivitaminen op een aantal aspecten van de gezondheid. De achterliggende gedachte is een heldere. Gegeven de verslechterende kwaliteit van voeding van veel mensen, wat is dan een eenvoudige, betaalbare en toegankelijke interventie om de gezondheid op de oude dag te beschermen? Die slechte voeding van ouderen mist belangrijke (micro)nutriënten, zijn die met het innemen van multivitaminen aan te vullen?

Significant
De resultaten van de grote COSMOS-studie volgen komend jaar, de deelstudie over de hersenen zijn een lekkermakertje. 2.262 ouderen van boven de 65 kregen gedurende drie jaar dagelijks een multivitamine (door Pfizer verstrekt) of een placebo. Aan het begin en daarna elk jaar werden ze gebeld door onderzoekers, die met een uitgebreide, uniforme vragenlijst hun geestelijke vermogens (geheugen, uitvoerende functies) controleerden.

Baker zegt tegen Medscape: “Dagelijkse supplementatie met multivitaminen en mineralen lijkt de cognitieve veroudering met 60% of 1,8 jaar te vertragen.” Na twee jaar werd het grootste resultaat gemeten, daarna werd de kloof tussen placebo of pil kleiner, maar bleef significant.

Chocolade
De onafhankelijke opzet, omvang, duur en duidelijke scores van de studie geven alle reden deze uitkomst serieus te nemen. Er zijn weliswaar verschillen met eerdere studies, zoals verzameld in de genoemde Cochrane-literatuurstudie, maar die zijn vaak kleiner, zwakker van opzet (geen RCT) en gedaan met specifieke vitaminen. En niet met multivitaminepillen die als aanvulling op de dagelijkse voeding worden genomen.

COSMOS-Mind had naast de vitamine-poot ook een chocolade-poot. De 2.262 deelnemers waren ook apart opgedeeld om al dan niet per dag een halve gram flavonolen uit cacao te krijgen. Doel daarvan was om proefondervindelijk vast te stellen of de aan pure chocolade toegeschreven gunstige werking op het functioneren van de hersenen inderdaad bestaat. Het antwoord is nee, er werd geen verschil gemeten met de placebogroep.

Een opvallend bijeffect van de multivitaminetest was dat deelnemers met hart- en vaatziekten het meeste baat hadden bij de dagelijkse pil. Het is bekend dat hartpatiënten eerder geestelijke aftakeling doormaken. De multivitaminepil hielp aanzienlijk, terwijl de placebogroep verslechtering liet zien.

Baker kondigde ook uitkomsten aan van onderzoek naar Alzheimer en multivitaminen.
Dit artikel afdrukken