Vorige week werd in Montpellier de European Federation of Food Science and Technology Conferentie gehouden. Martinovic deed daar haar oproep voor verdergaande harmonisatie van voedselveiligheidsregulering. Het komt nog steeds regelmatig voor dat partijen voedsel van de markt gehaald of vernietigd worden omdat de lokaal toegestane minimale hoeveelheid van een additief overschreden wordt, waar die grens elders hoger ligt.

Twee voorbeelden: een partij Worcestershire sauce die (in 2003) in Groot-Brittannië teruggehaald werd, omdat er een niet-toegelaten kleurstof inzat. Kosten van de terughaalactie: 150 miljoen euro. Risico voor de consument volgens Martinovic: 'een mens zou gedurende twee jaar dagelijks 800 liter Worcestershire sauce moeten binnenkrijgen om hetzelfde gehalte aan de kleurstof binnen te krijgen als waarbij bij ratten een carcinogeen effect optrad'. Een ander, recenter voorbeeld: diverse ladingen sinaasappelsap mochten de VS niet in, omdat er meer dan 10 ppb (parts per billion) van het fungicide carbendazim in zaten. De toegestane hoeveelheid daarvan is in de EU 100-700 ppb.

Het Global Harmonisation Initiative is een netwerk van wetenschappelijke instellingen en individuele wetenschappers die werken aan het uit de weg ruimen van obstakels die vooruitgang in de voedselwetenschap in de weg staan. Lees: per land verschillen de wet- en regelgeving waardoor het voor voedingsmiddelenfabrikanten moeilijk is internationaal zaken te doen. Het GHI streeft ernaar de wereldwijde wetenschappelijke discussie aan te zwengelen over de wetenschappelijke issues rondom voedselveiligheid waarop individuele regeringen en internationale regelgevingsinstanties hun beslissingen baseren. Volgens het GHI is de wetenschappelijke onderbouwing bij die voedselveiligheid nogal eens 'insufficient, inconsistent or contradictory'. Dat staat heldere en de publieke gezondheid beschermende wetgeving in de weg. Ook brengen verschillen tussen nationale wetgeving en regulering teweeg dat consumenten vaak met argwaan kijken naar nieuwe ontwikkelingen en technologie met betrekking tot voedselveiligheid.

Fotocredits: micmol , do not eat.
Dit artikel afdrukken