Milieudefensie vermoedt dat de overheid, in casu het ministerie van Economische Zaken, het advies van Witteveen + Bos heeft gestuurd.

Het bureau stelde dat er in Nederland in beginsel veilig naar schaliegas kan worden geboord. Die conclusie spoort niet met de feitelijke uitspraken die de onderzoekers in het rapport doen.

Dat constateert Milieudefensie na lezing van het rapport. "De risico's die de onderzoekers in het rapport duidelijk benoemen, worden in de concluderende samenvatting behoorlijk verzacht", zegt Milieudefensie in het FD.
Dit artikel afdrukken