Zes microbiologen van grote ziekenhuizen hekelen de 'eenzijdige aandacht voor procesindicatoren’ in het in december gepubliceerd rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de infectiepreventie in ziekenhuizen. Volgens de microbiologen heeft het publiek door het rapport de indruk gekregen dat het in de Nederlandse ziekenhuizen slecht gesteld is met infectiepreventie.

Was er gekeken naar zaken als 'wat is de kans om een infectie veroorzaakt door een resistente bacterie in een Nederlands ziekenhuis op te lopen?’ en ‘is die kans de laatste jaren toegenomen?’, dan zou er een totaal ander beeld naar voren gekomen zijn. 'Nergens ter wereld [komen] zo weinig ernstige ziekenhuisinfecties voor als in Nederlandse en Scandinavische ziekenhuizen. “En dat is al jaren zo.” De uitbraak van de Klebsiella-bacterie in het Maasstad Ziekenhuis in 2010 en 2011 is volgens de biologen de ‘spreekwoordelijke uitzondering’.', schrijft NRC.nl.

De microbiologen pleiten voor een gezamenlijke aanpak met de IGZ die de patiëntveiligheid centraal stelt. Dat moet de maatstaf worden voor toekomstige metingen van de kwaliteit van de infectiepreventie in ziekenhuizen.
Dit artikel afdrukken