Koeien die een vrouwelijk kalf verwachten geven meer melk. Een vrouwelijk kalf bij de eerste dracht zorgt bovendien voor een nog gunstiger melkgift. Op twee lactatieperioden kan de gift tot 445 kilo hoger liggen.

Dat blijkt op basis van onderzoek naar de melkgift van 2,4 miljoen Amerikaanse Holsteinkoeien. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in PLoS ONE. Ze concluderen dat inseminaties met zaad dat tot vrouwelijke nakomelingen leidt commercieel interessant is, temeer daar de kwaliteit van de melk op gelijk niveau blijft. Een dergelijke aanpak voorkomt bovendien de geboorte van stierkalveren die bij verwerking tot vleesdier vaak onvoldoende opleveren.
Dit artikel afdrukken