Kanker is een multifactoriële ziekte, een aandoening die in een samenstel van omstandigheden door een samenloop van invloeden ontstaat. De wijsheid dat het vooral een ouderdomsziekte is, is gebaseerd op de harde feiten dat ouderen meer van allerlei soorten kanker krijgen dan jongeren. Ook is er een duidelijk verband tussen lichaamslengte en kanker. Hoewel er niets eenvoudig is aan het fenomeen kanker, blijkt dat verband toch simpel te zijn.

Meer groeihormoon
Een vaak gehoorde verklaring is dat lange mensen meer celdeling hebben (ze groeien immers meer) omdat ze meer van het groeihormoon IGF-1 (insulin-like growth factor, 'op insuline gelijkende groeifactor') tijdens hun groei hadden. IGF-1 is lichaamseigen, maar zit ook in voeding.

Er is wel geopperd dat Nederlanders, die het langste volk ter wereld zijn, zo lang zijn geworden door de vele zuivel en daarmee een groter risico op kanker hebben
Omdat IGF-1 invloed heeft op de celgroei, zou het ook een rol spelen bij het ontstaan van kanker. Onderzoek naar kanker en voeding geeft geen eenduidig beeld, maar er zijn wel aanwijzingen dat voeding met veel IGF-1 uit bijvoorbeeld zuivel niet alleen de lichaamslengte beïnvloedt maar ook de prevalentie van kanker, het promillage van het aantal kankerpatiënten onder een bevolking.

Er is wel geopperd dat Nederlanders, die het langste volk ter wereld zijn, zo lang zijn geworden door de vele zuivel en daarmee een groter risico op kanker hebben. Onderzoek toont aan dat er inderdaad een verband tussen IGF-1 en sommige vormen van kanker is, maar het staat niet vast dat dat met lichaamslengte te maken heeft.

Het geobserveerde verband tussen het vaker voorkomen van kanker bij langere mensen, wel 10% meer per 10 centimeter extra lichaamslengte, heeft een eenvoudiger oorzaak, ontdekte Leonard Nunney, een evolutionair bioloog aan de University of California. Zijn bevindingen zijn gebaseerd op het narekenen van uitkomsten van een groot aantal kankeronderzoeken.

De versimpeling lijkt redelijk en daarom lijkt de hoofdconclusie van deze studie de best mogelijke verklaring op dit moment
'Meer cellen'
Nunney concludeert dat hoe meer cellen een lichaam heeft, hoe groter de kans op het krijgen van kanker is gedurende het leven. Dat staat volgens hem los van factoren die tijdens de groei van invloed zijn geweest, zoals voeding, gezondheid en sociale factoren.

De rol van IGF-1 is niet uitgesloten, in het bijzonder niet in het geval van melanoom, een ernstige vorm van huidkanker. Hier blijkt wel een sterk verband met lichaamslengte.
In Science Daily zegt Nunney: “Een verdubbeling van het aantal cellen verdubbelt het risico op kanker. Een verdubbeling van het aantal celdelingen, vergroot de kans op kanker meer dan het dubbele. Lang leven is het slechtste wat je kan doen om kanker te voorkomen.”

De krant vroeg de Britse oncologe Dorothy Benneth om een reactie op de studie: “De versimpeling lijkt redelijk en daarom lijkt de hoofdconclusie van deze studie de best mogelijke verklaring op dit moment. Het aantal cellen kan goed voorspellen wat de getalsmatige verhouding is tussen lengte en kanker, zonder dat er extra oorzaken spelen.”

Georgina Hill, woordvoerster van het Britse Cancer Research, zegt dat mensen zich geen zorgen moeten maken om hun lengte. “Een aantal recente studies laat zien dat lange mensen meer risico op kanker hebben. (..) Maar het grotere risico is klein en er je kan zelf genoeg doen om je risico op kanker te verminderen, zoals niet roken en een gezond gewicht houden.”
Dit artikel afdrukken