In Groot-Brittannië heeft de retailsector er sinds juni 2013 een nieuwe toezichthouder bij: de Grocery Code Adjudicator (GCA). De GCA is belast met het toezicht op de afspraken tussen leveranciers en retailers, en kan boetes opleggen als de in de Code of Practice vastgelegde afspraken geschonden worden.

Groot-Brittannië loopt voorop met toezichthouder
Zowel retailers als leveranciers kunnen bij de GCA aankloppen voor bemiddeling. De GCA wordt gefinancierd vanuit een heffing bij de 10 grote Britse retailers. Groot-Brittannië is het eerste land dat een dergelijk instituut heeft ingesteld. De overige Europese landen kijken met belangstelling hoe het uitwerkt. Op Europees niveau bestaat al langer een Gedragscode die de verhoudingen tussen retailers en leveranciers reguleert. De Nederlandse supermarkten en producenten ondertekenden vorig jaar een daarvan afgeleide Gedragscode.

Bang voor repercussies
Vorige week liet Christine Tacon, de Britse GCA, weten dat zij in de praktijk merkt dat veel leveranciers de vuile was met hun machtige retailklanten niet buiten durven te hangen. "Mensen zijn bang om met me te praten. We deden een onderzoek waaruit bleek dat 80% van de leveranciers te maken had gehad met een schending van de Code. Maar slechts 38% wilde me dat melden - vooral omdat ze zich zorgen maakten dat ze teruggepakt zouden worden als het uit zou komen, of dat ik niets zou doen, waar ik erg beledigd over was want ik zal zeker iets doen!".
Als mogelijke inbreuken op de code noemde ze bijvoorbeeld doorberekende marketing kosten, langere betaaltermijnen, onjuiste prognoses of onaangekondigde wijzigingen in de leveringsovereenkomsten.

Vooruitgang
Tacon vertelt op FoodNavigator dat zij, na ruim een jaar in functie, vooruitgang begint te boeken op de vijf belangrijkste issues waar leveranciers over klagen: externe audits, leveringsprestaties, de kwaliteit van prognoses en services, verzoeken om in één keer te betalen en kosten voor verpakking en design. Een eerste succes is binnen: 8 van de 10 Britse retailers hebben inmiddels een administratieve procedure voor openstaande onenigheden van 6 naar 2 jaar ingekort. Documenten van ouder dan 2 jaar tellen dus niet meer mee. Voorheen mocht tot 6 jaar terug in bijvoorbeeld mails gespit worden om af te wijken van zakelijke afspraken. "Dat had alleen maar een hopeloos ineffeciënte impact op de keten", verzucht Tacon.

De Engelse overheid besloot tot de instelling van een toezichthouder in antwoord op de al jarenlang gehoorde kreet dat supermarkorganisaties een te sterke machtsbasis hebben om onoirbare inkoopcondities af te dwingen. De functie is dan ook een rechtstreeks gevolg van de roep om eerlijke prijzen zoals die ook door Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) in Nederland recent werd opgespeeld.

Fotocredits: GCA
Dit artikel afdrukken