De Algemene Rekenkamer onderzocht hoe jaarlijks €426 miljoen EU-landbouwsubsidies onder Nederlandse boeren verdeeld wordt. Ruim een vijfde van de steun gaat naar boeren die daarmee nog steeds een inkomen onder het wettelijk minimumloon hebben. Daar staat tegenover dat een ruime derde van de EU-steun terecht komt bij boeren met hogere inkomens (twee keer modaal of meer).

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

De Volkskrant zette het nieuws gisteravond nog wat scherper neer: Tweederde van de Europese inkomenssteun voor Nederlandse boeren gaat naar agrariërs met een bovenmodaal inkomen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na eigen onderzoek. 60 procent van de boeren heeft mede dankzij deze subsidies een hoger inkomen dan de doorsnee werkende Nederlander.

Vakblad Boerderij bracht het nieuws meer in mineur: "4 op de 10 boeren die inkomenssteun krijgen van de Europese Unie, hebben ondanks de subsidie een inkomen dat ligt onder het doorsnee Nederlandse huishouden (€ 27.400 per jaar)."

Minister Carola Schouten zegt niet goed te kunnen beoordelen of inkomenssteun verstandig is. Nederland wil boeren liever belonen voor het behalen van ecologische doelen en maatschappelijke diensten. Ze zegt te denken dat de steun deels weglekt in (lagere) marktprijzen of (hogere) grondprijzen zodat bottom line grondeigenaren, consumenten of andere ketenpartijen profiteren van de steun. “Duidelijk is dat veel boeren genoegen moeten nemen met een beperkt inkomen”, zegt Schouten, “tegelijkertijd vraagt de maatschappij inspanningen van boeren om te komen tot duurzamere productiemethoden. Dat wringt.” De minister zoekt naar wegen om consumenten meer voor Nederlands voedsel te laten betalen. Omdat 70% van onze productie door buitenlandse consumenten wordt opgegeten, is dat een behoorlijke uitdaging.

De Rekenkamer legt in het accent van zijn nieuws op subsidies die op een al voldoende beloonde hoop belanden:
de Volkskrant - Groot deel Europese inkomenssteun gaat naar Nederlandse boeren die bovenmodaal verdienen
  • Deel
Druk af