Het bouwplan in de akkerbouw wordt steeds intensiever. Het areaal consumptieaardappelen is dit jaar het grootste sinds 2002. Suikerbieten bezetten het grootste areaal in twaalf jaar. Er hebben nog nooit zoveel uien en pootaardappelen op de akkers gestaan. En het areaal graan is nog nooit zo klein geweest in Nederland. Dat schrijft Boerderij.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalt het graanareaal in ons land. Dit jaar bestaat het uit 32% van alle akkerbouwgewassen. Vijf jaar geleden bestond nog 40% van het areaal uit graangewassen. Dat is het kleinste areaal sinds de metingen in 1901 begonnen.
Hoe komt dat? De graanprijzen zijn laag terwijl aardappelen (door grote vraag vanuit verwerkende industrie) en bieten (omdat de suikerquotering vervalt, zodat suikercoöperatie Cosun graag een flinke productie wil) in trek zijn. Ook de uien leken even op goede prijs af te stevenen, zodat boeren er flink wat van hebben geplant. Is de focus op zulke teelten verstandig? Nee. Op akkers moet je gewassen afwisselen om uitmergeling van de bodem te voorkomet. Goed boeren spoort niet noodzakelijk met wat op de markt economisch verstandig is. Hoe minder maaigewassen (zoals graan) in de wisselteelt, hoe sneller de bodemvruchtbaarheid achteruitgaat.
Boerderij - Bouwplan akkerbouw intensiever dan ooit
  • Deel
Druk af