Een Deens onderzoeksteam zegt te hebben aangetoond dat koffie het risico op welvaartsziekten, zoals obesitas en diabetes, niet verhoogt of verlaagt. De onderzoekers gebruikten als eersten ter wereld genetisch materiaal om de invloed van koffie op het lichaam te onderzoeken in een observationeel onderzoek. Dat kan omdat bekend is dat de voorkeur voor koffie genetisch bepaald is.
Voor hun onderzoek gebruikten de wetenschappers de gegevens van 93.000 Denen uit de Copenhagen General Population Study.

Levenslange koffieleut
Science Daily bericht over het in drie stappen uitgevoerde onderzoek. Allereerst vroegen de onderzoekers hoeveel koffie de proefpersonen gedurende hun leven hadden gedronken. Deze consumptie vergeleken ze met het voorkomen van welvaartsziekten en leefstijlfactoren die daarop van invloed zijn. Vervolgens bekeken ze of die consumptie genetisch bepaald zou kunnen zijn. Tenslotte onderzochten ze of die “koffie-genen” in relatie zouden kunnen staan met welvaartsziekten of levensstijl.

Levenslang koffie drinken is op zichzelf, verrassend genoeg, geen oorzaak van welvaartsziekten, maar het verlaagt de kans hierop dus ook niet
“Koffie-genen”
Smaakvoordeuren zijn genetisch bepaald. Proefpersonen die zeiden veel koffie te drinken, bleken een laag risico op obesitas, metabool syndroom en type II diabetes te laten zien. Niettemin waren deze mensen wel wat zwaarder en hadden ze een hoger cholesterolniveau en dito bloeddruk. Echte koffiedrinkers met “koffie-genen” bleken levenslang door te gaan met hun koffieconsumptie. Dat kan betekenen dat een voorkeur voor koffie genetisch bepaald is. Mensen met 'koffiegenen' bleken echter geen verhoogd of verlaagd risico op welvaartsziekten te laten zien. Koffie gaat dus vrijuit.

Ge(n)en effect
De onderzoekers concluderen dat - ondanks het nadrukkelijk waargenomen verband tussen een verhoogd cholesterolniveau, een zwaarder lichaamsgewicht en ongunstiger bloeddruk enerzijds en een voorkeur voor koffie anderzijds - hard genetisch bewijsmateriaal ieder causaal verband afwijst. “Levenslang koffie drinken is op zichzelf, verrassend genoeg, geen oorzaak van welvaartsziekten, maar het verlaagt de kans hierop dus ook niet”, concludeert professor Børge Nordestgaard van de universiteit van Kopenhagen dan ook.

Het onderzoek verscheen in het International Journal of Epidemiology.

Fotocredits: 'Perfect cappucino at Sump Coffee', Brandon Shea
Dit artikel afdrukken