De inmiddels 82-jarige in Zuid-Afrika geboren chemicus King is hoofd van het Centre for Climate Repair aan de Universiteit van Cambridge en voorzitter van de Climate Crisis Advisory Group, een onafhankelijke groep wetenschappers die regeringen, publiek en financiële instellingen informeert over het klimaat en aanzet tot actie.

We moeten jaarlijks 30 tot 40 miljard ton kunnen verwijderen
Die actie moet drastische vormen aannemen, willen onze kinderen en kleinkinderen een kans maken te overleven, zegt King. In de eerste plaats moet de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag. Zelfs als we er in slagen om in 2050 klimaatneutraal te zijn, duurt het nog 50 jaar voor het klimaat weer in veiliger water komt. "Daarom moeten we snel leren hoe we al die overtollige broeikasgassen uit de atmosfeer kunnen halen. We moeten jaarlijks 30 tot 40 miljard ton kunnen verwijderen. En ten slotte moeten we delen van het klimaat proberen te herstellen. We moeten de Noordpool opnieuw bevriezen, zodat de Arctische Zee ook tijdens de zomermaanden bedekt blijft met ijs. Als we tekortschieten in een van die drie doelen, overleeft de wereldeconomie de tweede helft van de 21ste eeuw niet."

Zeewaterdruppeltjes de lucht in spuiten en herbebossing zee
King heeft een aantal concrete voorstellen. Herbevriezen van de Noordpool, door de hemel boven de Noordpool met 'witte wolken' te bedekken zodat er minder zon schijnt. Die wolken ontstaan door 700 tot 1.000 schepen die in een kring rond de Noordpoolcirkel varen zeewaterdruppeltjes de lucht in te laten spuiten. Het water verdampt, de zoutkristallen blijven zweven en trekken nieuw water aan. Ook het opspuiten van zeewater op het ijs helpt bij een snellere aangroei. 'Herbebossen' van de zeeën door de oceanen extra te bemesten met ijzer, waardoor plankton, algen en zeewier sneller groeien, het visbestand toeneemt en uiteindelijk ook de walvispopulatie weer groeit. Al die biomassa in zee kan volgens King tot 20 miljard ton CO2 uit de atmosfeer halen.

Kernenergie
King is een groot voorstander is van kernenergie. Vanuit het oogpunt van de klimaatverandering is kernenergie een goede energiebron. De kosten zitten bovendien bijna volledig in de bouw; draait een nucleaire centrale eenmaal, dan krijg je klimaatvriendelijke elektriciteit tegen een heel lage kostprijs. Wat King betreft is de enige reden om een kerncentrale te sluiten - zoals de Belgen in gang gezet hebben en Duitsland al eerder deed - een "Fukushima-achtige gebeurtenis". Met andere woorden: als die centrale een risico vormt.

Ik heb nooit zo’n groep slimme mensen in een regering ontmoet als in China. Daar meten ze ontwikkeling in termen van menselijk welzijn
Vriendjes met slim China
Maar de meest cruciale stap op dit moment is het op het juiste pad houden van China. Volgens King zijn de benoemingen van de al gepensioneerde Chinees Xie Zhenhua en de Amerikaan Joe Kerry om de klimaatonderhandelingen in Glasgow te leiden een positief signaal. Die twee mannen werkten bij het Klimaatakkoord van Parijs goed samen. "Dus hier heb je mijn optimistische scenario voor de klimaattop: China, de EU en de VS werken samen een beleid uit. Als die drie er samen uit komen, moet de rest van de wereld zich schikken."

En om de klimaatverandering onder controle te krijgen, is samenwerking met China onontbeerlijk. Het land heeft zich gecommitteerd aan klimaatneutraal zijn tegen 2060. King: "Ik verdedig het Chinese communisme niet, maar ik kom vaak in China en ik weet hoe ze werken. Je moet erg slim zijn om in het politbureau te raken. Ik heb nooit zo’n groep slimme mensen in een regering ontmoet als in China. Dat is een systeem waarin ze zich ontdoen van alle mensen die politiek niet bijdragen aan hun ontwikkeling en waarin ze ontwikkeling meten in termen van menselijk welzijn." China hanteert bovendien onder president Xi Jinping een nieuwe beleidslijn. Die valt samen te vatten in één woord: 'eco-beschaving'. "Dat houdt in dat je evenveel aandacht schenkt aan het ontwikkelen van je ecosystemen als aan menselijk welzijn. Ik zou willen dat elk land dat als doelstelling had."
Het is pikant dat juist een chemicus met een breed inzicht lovend is over China. Het land heeft duidelijk gemaakt voorlopig de stook van kolen, de meest klimaatonvriendelijke fossiele brandstof, op te voeren. Dat doet het land omdat het fossiele energie nodig heeft om duurzamer te kunnen worden, zo klinkt het. Toch ziet ook het Internationale Energie Agentschap (IEA) toekomst in duurzame energie voor China, dat zich als natie het doel stelt om het volk weg te leiden uit armoede.

De EU en de VS hebben de neiging om hun fossiele uitstoot buiten hun territoir te brengen om goede sier te maken met hun reductie van fossiele uitstoot. De Amerikaanse president Biden maakte het zelfs zo bont dat hij door het beperken van de winning van schaliegas de Opec-landen vroeg meer olie te gaan oppompen; de VS moesten onder de radar blijven. China is de fabriek van de wereld voor bergen goedkope spullen waar fossiele energie voor nodig is. Forse energie-importen - met name uit uit Australië - mogen nog een decennium aanhouden. China heeft daar geen moeite mee en zegt onderwijl de fossiele energie te gebruiken om duurzaam te worden.
Dit artikel afdrukken