Om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan, zijn meer dan 62 miljoen kippen, kalkoenen en andere vogels die voor vlees en eieren worden gehouden op de geïnfecteerde boerderijen geruimd, ongeacht of ze daadwerkelijk besmet waren of niet. Het virus verspreidt zich snel en heeft een zeer hoog sterftecijfer voor pluimvee. Daarom wordt voor preventieve ruiming gekozen.

In de herfst van dit jaar is de vogelgriep in de VS opnieuw opgeleefd. Alleen al in oktober en november zijn tientallen pluimveehouderijbedrijven, vooral in het Midwesten, besmet geraakt. Onder meer kalkoenenboerderijen die dieren fokken voor Thanksgiving zijn getroffen. De infecties resulteerden in het ruimen van 4 miljoen kippen en kalkoenen in een tijdsbestek van anderhalve maand.

VSD+
De Amerikaanse site Vox spreekt niet van ruiming (depopulation in Engels vakjargon) of euthanasie maar van "uitroeiing". Doelbewust zegt het online blad erbij. De nieuws- en opinie-site ergert zich aan media het over euthanaseren hebben omdat de dodingen verre van pijnloos zijn zoals de term (die een 'goede dood' betekent) suggereert.

Meer dan 49 miljoen vogels, 80% van het totale aantal gedode dieren, zijn op deze manier of in combinatie met andere methoden gedood
In de VS wordt pluimvee op grote pluimveebedrijven onder meer gedood met de "ventilation shutdown plus" (VSD+) methode. Die houdt in dat de ventilatie in de schuren wordt afgesloten en extreme hitte de stal in wordt geblazen met industriële kachels. De dieren gaan dood na een urenlange lijdensweg door oververhitting en stikken. Meer dan 49 miljoen vogels, 80% van het totale aantal gedode dieren, zijn op deze manier of in combinatie met andere methoden gedood.

In de VS worden ook brandweerschuim en vergassing met CO2-gas gebruikt. De laatste methode wordt ook in ons land toegepast. Beide methoden worden gebruikt om dieren snel te laten stikken door gebrek aan zuurstof. Deze methoden vergen echter een voorraad gas of schuim, terwijl het veel gemakkelijker is om de luchtkanalen af te sluiten en een industriële heater te huren.

Als normaal gezien
In de EU is ventilatieafsluiting verboden omdat wij het als onmenselijk zien; ook schuim wordt in een aantal landen als ontoelaatbaar gezien. Vox toont openbare documenten waaruit blijkt dat de landbouw- en veterinaire autoriteiten ventilatieafsluiting als normaal zien en zelf heaters bestellen. VSD+ wordt steeds vaker gebruikt als standaardmethode. Volgens de regels van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) mag VSD+ echter alleen als laatste redmiddel worden gebruikt. Bijvoorbeeld als schuim en gas niet voorhanden zijn. Met die regel licht de overheid de hand.

Afgestompt
De American Veterinary Medical Association (AVMA) stoort zich niet aan de kritiek en volhardt in de plannen voor de ventilatieafsluiting + hete lucht. Een groeiende groep dierenartsen vindt het maar niets en krabt zich achter de oren over de rol van de AVMA. Op haar beurt wil de AVMA niets van deze kritische dierenartsen weten; de organisatie wilden hen niet toelaten tot een congres over humane levensbeëindiging van dieren.

Volgens Vox ontbreekt bij de USDA, de AVMA en de dierlijke sector van de landbouw het morele leiderschap om humane normen te kiezen. De sector, de daarvoor verantwoordelijke overheid en dierenartsen zouden door gewenning aan wreedheid afgestompt en ongevoelig zijn geworden.
Dit artikel afdrukken