Over de hele wereld slaat de vogelgriep op dit moment toe. Vooral in de VS gaat het hard. Volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) zijn er in de VS sinds 3 april al meer dan 23 miljoen kippen, kalkoenen en eenden geruimd. Het is daarmee de ergste uitbraak sinds 2015, toen in totaal 50 miljoen dieren werden geruimd in de VS. Voor mensen is het risico van de huidige vogelgriepvariant (H5N1) niet erg hoog, maar voor vogels des te meer.
Zo blijkt inmiddels ook de nationale trots van de USA, de bald eagle ofwel witkopzeearend, ten prooi te vallen aan het virus. Sinds februari zijn minstens 36 zeearenden verspreid over 14 staten doodgegaan als gevolg van een besmetting met vogelgriep.

Verschillende vogelkarkassen worden nog onderzocht, ook van vogels als de kleine scharrelaar, krakeend en de Amerikaanse smient.

Het vervelende is dat wilde vogels geïnfecteerd kunnen raken met vogelgriep zonder dat ze er ziek van worden of aan doodgaan. Als ze dan naar hun overwinterings- of broedgebieden trekken kunnen ze met hun uitwerpselen het virus letterlijk 'droppen' zodat het virus ook pluimveehouderijen (vooral die met vrije uitloop) kan bereiken.

De USDA verwacht dat "nieuwe gevallen van vogelgriep zullen worden ontdekt in andere staten met het verder doorzetten van het vogelmonitoren in het voorjaar."