Insectenkweek heeft toekomst volgens ABN Amro. Vooralsnog is de markt klein, maar waardevol vanwege de rol die de kleine beestje vervullen in de circulariteit van de voedselketen. Insecten eten plantaardige resten en dienen onze voeding direct of via kippen en varkens. Voor kippen en varkens zijn insecten een goede en natuurlijke bron van hoogwaardige eiwitten.

Zo'n bron maakt Europese producenten bovendien onafhankelijk van de soja-importen die tot op heden nog voor die eiwitten moeten zorgen.

Betere sluiting kringloop
De bank schrijft dat zelfs bij snelle groei van de markt voor insecten, het volume in kilo's product ver zal achterblijven bij de bestaande dierhouderij. Het potentiële volume blijkt de bank minder interessant te vinden dan de nieuwe, circulaire schakel die insectenteelt in de voedselproductie kan vervullen.

Koelbloedig en efficiënt
Door het houden van insecten kunnen kringlopen van grondstoffen beter worden gesloten, zodat er in beginsel geen afval meer is. De Nederlandse landbouwsector en voedingsmiddelenindustrie produceren voeding voor mensen en voeders voor het vee. Dat zorgt voor plantaardige reststromen. Omdat insecten koudbloedig zijn, kunnen ze tegen lage kosten hoogwaardige eiwitten en andere belangrijke voedingsstoffen uit dit 'afval' produceren. Ook kunnen ze laagwaardige plantaardige resten die nu in de vergister gaan, opwaarderen tot zelfs humaan voedsel.

Niet los van keten
Het rapport van ABN Amro laat zien dat insecten gebruikt kunnen worden als grondstof voor menselijke voeding, voer voor honden en katten en voor dieren die wij opeten, zoals kippen en varkens. De bank pleit voor een geïntegreerde insectenketen. Die loopt van de inzameling van plantaardig 'afval', het maken van de jonge kweek, het 'mesten' van insecten, de - bijvoorbeeld - kippen die de wormen en vliegen gevoerd krijgen (en daar gezonder groot van worden dan van voornamelijk granen, omdat het natuurlijker voedsel voor de kip is), de slacht en verwerking tot de eindverkoop van zo'n kip door bijvoorbeeld Jumbo, AH of Amazon dat Nederland straks ook met online boodschappen vanuit Duitsland gaat bedienen.

In feite zegt de bank: je moet - bijvoorbeeld - circulaire kip van plantenresten met als tussenbeest wormen of vliegen gaan verkopen
ABN Amro gelooft in insecten maar niet in de economische haalbaarheid van insectenkweek los van een nadrukkelijk afgestemde keten. In feite zegt de bank: je moet - bijvoorbeeld - circulaire kip van plantenresten met als tussenbeest wormen of vliegen gaan verkopen; dat willen we wel financieren.
Zo'n kip is een taak voor kruideniers of voor de kippenslachters en -verwerkers die hen bedienen. Zij moeten de schillenboer, insectenfokker en -mester en kippenhouder onder de arm meenemen naar de winkels van hun klanten en vertellen waarom je kip van plantenafval via wormen moet hebben.

Marktomvang en risico
Hoewel ABN Amro denkt dat insecten ook direct door trendgevoelige mensen gegeten zullen gaan worden, ziet de bank duidelijk het meest in insecten als veevoer. Op die markt zullen ze vismeel en/of eiwitextract uit sojabonen verdringen. De Europese diervoedermarkten voor kweekvis, vleeskip, eieren en varkensvlees zijn groot. Hoe groot?


Fotocredits: velacreations

Stel dat een klein volume van de jaarlijks feed-productie wordt vervangen door insecteneiwit. Dan is er op korte termijn kans, denkt ABN Amro, op de volgende potentiële afzetvolumes voor insecteneiwit:
- 80.000 ton als 10 procent van het vismeel in Europa wordt vervangen
- 70.000 ton als 1 procent van het totale volume in vleeskuikenvoer in Nederland wordt vervangen
- 800 ton als 1 procent van totale volume in hoogwaardig speenvarkenvoer in Nederland wordt vervangen

Omdat het aanbod nog ver uit de buurt van deze tonnages ligt, denkt de bank dat de potentiële markt voor insecteneiwit in diervoedertoepassingen binnenkort al vele malen groter is dan de huidige productiecapaciteit. Zelfs bij een lage handelsprijs voor insecteneiwitpoeder, zou de mogelijke omzet binnen enkele jaren al in de honderden miljoenen euro lopen. Daarom achten de financiers het een goede markt waarin nieuwe of reeds gevestigde ondernemers in een sterk ketenverband met een relatief beperkt risico kunnen starten. Veel zal, denk ik, afhangen van de meerwaarde die consumenten zien in bijvoorbeeld een kip of een varken die weer beestjes gaan eten die ze van nature ook aten. Dat bepaalt immers de financiële kracht van het hechte ketenverband dat kennelijk cruciaal is.
Dit artikel afdrukken