imageIk kreeg de onderstaande tekst toegezonden en viel van m'n stoel. Ik begon nl. echt te denken dat Katan werkt vanuit de gedachte dat er geen ongezond eten is, maar we er ongezonde eetgewoonten op na houden. Ik dacht ook dat hij het ongezond vond om te veel nadruk te leggen op 'gezonde' producten.

Helaas, weer een illusie armer. Ook Katan zwicht voor de labeltjesmakerij. Of het er nou eentje is of een stel, het maakt consumenten kwetsbaar en afhankelijk.

Uit het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag:

'Overheid moet logo gezonde voeding invoeren'
Voedingsdeskundige pleit voor een logo voor gezonde producten.

door Simonne van Gennip DEN HAAG - Minister Ab Klink van Volksgezondheid wil meer aan dacht voor gezond eten, zo stelde hij in de Voedingsnota, die gisteren is gepresenteerd.
Met extra geld voor onderzoek wil hij zorgen dat Nederland zijn plaats in de Europese top 5 van landen met de hoogste levensverwachting terugkrijgt. Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van het boek 'Wat is nu gezond? over de zin en onzin van gezond eten'.

Hoe kan het kabinet mensen zover krijgen dat ze gezonder eten?

'Simpel. De overheid moet zorgen voor één logo voor gezonde voe ding en de producten daar ook op controleren. Nu is er te veel onduidelijkheid en ruimte voor marke ting, waardoor consumenten niet weten wat ze moeten geloven. Begrijpelijk, want er wordt nogal wat onzin verkondigd over gezonde producten. Een logo en controle veranderen dat. De markt is er klaar voor. Fabrikanten en leveran ciers staan te trappelen. Die hebben zelf ook baat bij duidelijk heid, zodat ze de consument beter kunnen informeren.'

Wat is eigenlijk gezond? Volgens u is een broodje kroket dankzij de gezondere frituurvetten gezonder dan een broodje kaas.

'Inderdaad. Kaas zit vol verzadig de vetten, met de kroketten valt dat ondertussen erg mee. Belang rijk is dat in producten weinig ver zadigde vetten, weinig zout en geen onnodige suikers zitten. Tege lijkertijd moet het vezelrijk zijn. Daarop zou de overheid produc ten moeten controleren.'

Is gezond eten wel zo belangrijk?
Een duidelijke relatie tussen het voorkomen van kanker en gezonde voeding, is nog niet bewezen.

'Gezond eten heeft een flinke impact, met name op het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dat zijn in Nederland nog steeds de belang rijkste doodsoorzaken. Gezonde voeding en beweging kunnen die ziekten juist tegengaan. Te veel zout bijvoorbeeld leidt tot een ho ge bloeddruk, van verzadigde vetten kunnen aderen dichtslibben.'

Waarom is ongezond eten lekker der dan gezond eten?

'Dat is de evolutie. Baby's hunkeren meteen na hun geboorte naar moedermelk en die is zoet. Ons verlangen naar zoet is gebleven. Maar dat was honderd jaar geleden niet zo'n probleem, toen had den alleen de rijken honing. Het zelfde geldt voor calorieën. We hebben calorieën nodig, we eten er alleen veel meer van dan goed voor ons is. Daarnaast is het een kwestie van gewenning. In België hebben ze heel geleidelijk steeds minder zout in het brood gestopt. Dat merkte niemand. Maar als je het gehalte zout in brood in één keer zou terugbrengen, vinden mensen het te zout.'
Dit artikel afdrukken