Dat meldt Boerderij tegen alle consumentengevoelens in.

Wim Thus, voormalig directeur van Rabobank en thans voorzitter van de LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij, zegt in een vakblad dat
de nultolerantie voor risicostoffen bij vleeskalveren tegen het licht moet worden gehouden. Bedoeld wordt dat die wat Thus betreft minder strikt gehanteerd moet worden.

Variatie
Aanleiding is de Van Kats-affaire van afgelopen zomer. 2.500 kalveren moesten worden geruimd omdat ze een minieme hoeveelheid reststof van het verboden antibioticum furazolidon in hun bloed hadden. De oorzaak is nooit helemaal opgehelderd. Volgens Thus en Henny Swinkels van de Van Drie Groep, de grootste kalvermester van Europa, zou geen nulwaarde, maar een grenswaarde moeten worden gehanteerd omdat er allerlei stofjes kunnen worden gevonden. De gevonden waardes in urine van vleeskalveren varieerden van 0,2 tot 5 microgram per kilo lichaamsgewicht en variëren dus heel sterk.

Grenswaarden
Het zou bovendien tijd zijn voor aanpassingen van de tolerantiewaarden omdat er regelmatig chlooramfenicol (CAP), een verboden antibioticum, wordt vastgesteld. CAP blijkt ook van nature in stro voor te komen. Tot nu toe zorgen de gestelde grenswaarden niet voor problemen, al komt het gebruik van grotere hoeveelheden stro wel in het geding.

Uitdaging
Consumenten en voor publieke gevoelens sensitieve politici eisen 100% zekerheid. Als kennelijk te lage en onterechte 0-toleranties de sector voor een uitdaging stellen is dat een veeg teken voor het creëren van het vertrouwen waar de kalverhouderij zo'n grote behoefte aan heeft.

Fotocredits: Compassion in World Farming Nederland
Dit artikel afdrukken