Het kabinet reserveert €350 miljoen om boerenbedrijven uit te kopen die in de buurt van Natura 2000-gebieden voor te veel stikstofdepositie zorgen.

Het bedrag komt bovenop de al 2 jaar geleden toegezegde €180 miljoen die gereserveerd staat voor de uitkopen van varkensboeren vanwege stankoverlast voor burgerbewoning in hun werkgebied. Die regeling werd in november geopend en was nagenoeg direct overtekend.

Bovenop de €350 miljoen euro heeft het ministerie van Landbouw nog eens €175 miljoen vrijgemaakt voor boeren die hun stallen willen 'verduurzamen'. In de regel worden daar technische maatregelen mee bedoeld die intensieve veehouderij toch binnen ecologische grenzen mogelijk maken.

Wie zich realiseert dat Rabobank jaarlijks stilletjes zijn uitstaande krediet onder boeren terug kan brengen met circa €600 miljoen, kan begrijpen dat het gereserveerde bedrag een druppel op de gloeiende plaats is. Rondom de 166 Natura2000-gebieden bevinden zich veel melkveehouderijbedrijven. Uitgaande van een gemiddelde bedrijfsgrootte van 60 hectare en een conservatieve hectareprijs van €60.000 rond dergelijke gebieden, biedt de reservering uitkoopkansen voor nog geen 100 boerenbedrijven. Het gaat om een grijpstuiver.

Nu.nl brengt de plannen van de oppositie. GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren (PvdD) presenteerden vanmiddag een wetsvoorstel om de stikstofuitstoot te verlagen, de natuur te herstellen en de bouw weer op gang te krijgen. De kosten worden geschat op €10 tot 13 miljard voor de komende vijftien jaar. Als dat bedrag alleen aan verlaging van de melkveehouderijbedrijven zou worden besteed, kan daarmee de uitkoop van circa 3.600 bedrijven worden gefinancierd. Nederland telt ruim 16.000 bedrijven, zodat zelfs het plan van de oppositie als ruim ontoereikend moet worden beoordeeld om het plan van links te realiseren: halvering van de veestapel. Omdat de plannen van Links niet alleen over de melkveehouderij gaan, geldt deze beoordeling als onvoldoende nog sterker.

Alleen al voor halvering van de melkveehouderij is een financiering nodig van minstens circa €30 miljard, gebaseerd op uitsluitende de hierboven aangegeven huidige handelswaarde van weidegrond exclusief opstallen en machines. Voorts zijn in die simpele som de consequenties voor de verwerkende industrie niet meegenomen. De industrie kan een claim op schadevergoeding doen als haar inkoopstroom plots uit de markt wordt gehaald.
Dit artikel afdrukken