Jongeren tussen de 18 en 25 jaar blijken zichzelf significant minder klimaatbewust te vinden dan ouderen. Terwijl jongeren zichzelf een gemiddeld klimaatbewustzijn toekennen van 6,2 op een schaal van 1-10, vinden mensen tussen de 25 en 65 zichzelf gemiddeld een 7 waard.

De cijfers komen naar voren uit het onderzoek Belevingen 2023, geïnitieerd in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

Jongeren blijken door hun gedrag daadwerkelijk minder milieuvriendelijk te leven. Dat uit zich vooral in hun vlieggedrag. Maar liefst 61% van de 18- tot 25-jarigen heeft in de laatste 12 maanden gevlogen, een percentage dat drastisch afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Slechts 14% van de 75-plussers stapte het afgelopen jaar in een vliegtuig.

Ver vliegen is populair onder jonge mensen tot 25 jaar; 20% reisde naar een bestemming buiten de EU. Dat deed slechts 4% van de 75-plussers.

Ondanks deze verschillen in gedrag, vinden zowel jong als de generaties boven de 25 hun gedrag eigenlijk niet kunnen. Een dikke 20% in beide groepen ervaart gevoelens van vliegschaamte. Dit schuldgevoel over vliegen vanwege de impact op het klimaat is echter prominenter onder vliegende 65-plussers.

Op het vlak van bereidheid tot verandering, is de groep tot 25 en de groep daarboven gelijkgestemd. Ongeveer 30% wil best minder vliegen. Als het aankomt op het volledig opgeven van vliegvakanties, staan jongeren tot 25 (6%) veel minder open voor deze radicale stap dan de 75-plussers (24%).

Het is fascinerend om te zien hoe, ondanks een gemeenschappelijke erkenning van het belang van klimaatbewust leven, de praktische invulling en bereidheid tot aanpassing tussen generaties uiteenloopt. Terwijl jongeren erkennen dat er ruimte is voor verbetering in hun klimaatgedrag, toont de oudere generatie door hun bereidheid minder te vliegen zich bewust van het bekende spreekwoord 'geen woorden maar daden'. Van goede intenties wordt de wereld niet duurzamer.
Dit artikel afdrukken