Begin deze maand trok de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aan de bel: het Europees Parlement dreigde de productie en verkoop van insectenproducten te bemoeilijken. In de voorstellen voor nieuwe regelgeving rond de zogeheten novel foods, bleken ook ineens insecten, wieren en algen expliciet opgenomen te zijn.
Dat is volgens de FNLI een slechte zaak. Insecten gelden immers al lang als duurzame eiwitalternatieven voor mensen én dieren en de voorgestelde regelgeving zou het zowel bestaande als innoverende producenten onnodig moeilijk maken.

Duurzaam
Ook het kabinet is van mening dat insecten veilig en duurzaam zijn. Deze week nam het de aanbeveling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over om tot een integraal voedselbeleid te komen. Eén van de kernpunten daarin: het bevorderen van de consumptie van 'alternatieve eiwitten, zoals peulvruchten, wieren, insecten en kweekvlees'. Dat pikten de media, waaronder Trouw, breeduit op. Allemaal aan de insecten!

De FNLI kijkt met enige verbazing naar de verschillende media die berichten dat de toelatingsprocedure voor novel food is vereenvoudigd. Dit wekt de suggestie dat bedrijven nu makkelijker hun nieuwe innovatieve producten op de markt kunnen afzetten. Niets is minder waar.
'Vereenvoudiging'
Gelukkig lijkt dat ook te kunnen, want vorige week woensdag besloot het Europese Parlement 'de regelgeving rondom novel foods te gaan vereenvoudigen'. Dat meldt het EP zelf in een persbericht. De door het Europese Parlement goedgekeurde voorstellen, moeten wel nog door de lidstaten worden goedgekeurd.

Daarmee lijkt alles dan toch in kannen en kruiken te komen. We vroegen het voor de zekerheid na bij de FNLI. Die blijkt helemaal niet opgelucht.
De FNLI kijkt met enige verbazing naar de verschillende media die berichten dat de toelatingsprocedure voor novel food is vereenvoudigd. Dit wekt de suggestie dat bedrijven nu makkelijker hun nieuwe innovatieve producten op de markt kunnen afzetten. Niets is minder waar. De toelatingseisen - of in andere woorden: het dossier waaruit moet blijken dat een bedrijf een veilig product op de markt zet – zijn ongewijzigd. Deze maken ook geen onderdeel uit van de novel food wetgeving. In de novel food wetgeving is nu alleen anders dan voorheen vastgelegd dat je aanvraag voor een toelating niet langer meer naar de nationale veiligheidsbeoordelingsinstantie (bij ons de NVWA) moet sturen, maar naar de Europese, de EFSA. De hoop van de bedrijven is wel dat door deze wijziging de procedures sneller kunnen verlopen, maar zien is geloven.

Zolang een procedure is gestart voor toelating, mag het product op de markt blijven.
Een andere wijziging zit in de categorisering van producten. Nu is ook onomstotelijk vastgelegd dat allerlei producten, onder andere als ze gemaakt zijn van insecten/wormen, ook novel foods zijn. In onze ogen valt dit te betreuren, vanwege de eerder genoemde redenen. Deze producten zijn immers al sinds lange tijd op de markt en moeten nu met terugwerkende kracht bewijzen dat ze veilig zijn. De FNLI twijfelt er niet aan dat de betreffende producten te zijner tijd zullen worden toegelaten, maar het proces daarvoor kost tijd en geld en dat is zonde en overbodig. Bedrijven hebben twee jaar de tijd, zodra de nieuwe verordening gepubliceerd wordt, om een toelating aan te vragen. Zolang een procedure is gestart voor toelating, mag het product op de markt blijven.


Fotocredits: 'Meelwormen', Peter Halasz., via Wikimedia
Dit artikel afdrukken