Gemiddeld kleurt Nederland 17% minder groen van het gras dan normaal. Regionaal zijn er grote verschillen. Dat is tot op perceelsniveau te zien in de Groenmonitor. Groningen, Friesland en het Groene Hart zijn nog behoorlijk groen. Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en in de kuststrook is het gras tot 37% minder groen.

De groenheid van het gras is te bepalen aan de hand van satellietbeelden en een groenindex "die de hoeveelheid groene biomassa kwantificeert," schrijft NatureToday.

Op vier verschillende momenten tijdens het groeiseizoen zijn satellietfoto's genomen. Op grond van de beelden is de gemiddelde groenindex berekend per gemeente. In mei was het Nederlandse gras overal even groen. Eind juni, na 4 weken droogte, ontstonden de eerste verschillen: het noorden is nog even groen, maar in de zuidelijke helft van het land daalt de groenindex met ongeveer 10%. In juli krijgt ook het noorden last van de droogte en nemen de verschillen toe. Duidelijk is dat de zandgebieden in Nederland (Oost-Overijssel, Gelderland, delen van Brabant en Limburg en de kustgebieden) meer last hebben dan de rest. Ook het grasland in Zeeland heeft veel last van de droogte, ondanks de waterbindende eigenschappen van de Zeeuwse klei. De provincie telt zelfs de gemeente met het minst groene gras. In Vlissingen is het gras 37% minder groen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.


Groenindex van grasland per gemeente, procentuele daling tussen 26 mei en 26 juli 2018.
Bron: Groenmonitor.nl van Wageningen Environmental Research


Het Groene Hart doet zijn naam eer aan: het gras bleef groen. De groei is wel tot stilstand gekomen. In de zandgebieden is het gras inmiddels echt aan het afsterven; het wordt bruin. Valt daar nog wat aan te doen? Jazeker, zegt Bert Philipsen, expert Diervoeding van Wageningen Livestock Research. "Laat het gras met rust. Het kan goed herstellen als het niet kapot wordt gemaakt."

Volgens Philipsen beperken planten bij droogte hun verdamping en gaan ze in rust. "Als de groeipunt blijft leven, zal het gras terug groeien. Dan begint het weer te groeien zodra er vocht bij komt. Als gras redelijk verdroogd is, breekt het al door erop te lopen. Dan is het gedaan met het herstel."

Op zandgrond heeft gras het het moeilijkst. Niet alleen ligt daar het grondwaterpeil dieper, ook loopt het gras het risico op verbranding door het zonlicht dat op het zand reflecteert. "Als gras op zandgronden sterft, kost het bovendien erg veel energie om het weer terug te halen. Daarmee belasten we het milieu extra," zegt Philipsen, die denkt aan de koeien die gras moeten kunnen eten om Nederlandse weidemelk te kunnen geven.
Dit artikel afdrukken